Kulturen tar över medicinhistoriska utställningar

Nyheten uppdaterades 2013-09-09 5:34