Karolinska vill köpa likdelar

Nyheten uppdaterades 2011-08-30 14:57

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm vill köpa likdelar för att få bukt med bristen på donerade kroppar. Men det är förbjudet att handla med kroppsdelar i vinstsyfte, varför sjukhuset nu rådfrågar Socialstyrelsen. (TT)

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm vill köpa likdelar från ett företag. Detta för att få bukt med den rådande bristen på donerade kroppar, vilket drabbar läkarutbildningen.

Problemet är att det är förbjudet att handla med kroppsdelar i vinstsyfte. Sjukhuset har därför vänt sig till Socialstyrelsen för att få klarhet i om affären kan genomföras.

För även om sjukhuset inte gör det i syfte att tjäna pengar, kanske företaget gör det.

I kontakten med Socialstyrelsen uppger Karolinska universitetssjukhuset att sjukhuset ämnar köpa kroppsdelarna från Life Legacy. Det är en privat stiftelse i USA. Enligt stiftelsens hemsida är den godkänd av myndigheterna och en icke vinstdrivande organisation som fungerar som en biobank genom att den tillvaratar kroppsdelar och annan vävnad från donatorer.

Karolinska universitetssjukhuset vill inte kommentera sjukhusets planer på att köpa likdelar från ett företag.

Enligt ansvarig läkare, Jan Kumlien, är tillfället inte ”rätt” just nu.

– Jag har ingen lust att prata om det här.

För drygt ett år sedan berättade Dagens Medicin att två olika företag, Surgical Training Concept i Göteborg respektive Swemac Orthopaedics i Linköping, sålt anatomiska kurser till universitetssjukhusen i de båda städerna. I kurserna ingick importerade kroppsdelar, som armar och ben.

Efter avslöjandet anmälde Socialstyrelsen de båda företagen till respektive åklagarkammare.

Åklagarna inledde en förundersökning som senare lades ner i brist på bevis.

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar