Identifiering av flygoffer tar runt två veckor

Nyheten uppdaterades 2012-03-19 18:58
Publicerad i dag 18:19De kvarlevor som nu hittas efter Herculesolyckan kommer att identifieras med hjälp av dna-analys vid Rättsmedicinalverket (RMV). I genomsnitt tar en sådan analys två veckor.
– Oftast går det lite fortare, men vi säger två veckor, säger Kerstin Montelius, molekylärbiolog vid RMV i Linköping, i vars laboratorium dna-identifieringar i Sverige görs.

Steg ett för en
dna-analys vid institutionen är att polisen skickar in vävnadsprov, vanligtvis kan det handla om ben eller muskel.

– Vi gör en dna-analys på det provet då. Sedan gör vi en motsvarande dna-analys på släktingar vanligtvis, säger Montelius.Genom analysen på släktingars dna beräknar RMV sannolikhet. När det gäller Herculesolyckan finns redan nu, enligt polisen, en överenskommelse med norska myndigheter om att anhöriga kommer att lämna jämförelseprov.

Hur svårt det är för RMV att göra en säker dna-analys påverkas av vilken typ av olycka det är – vid exempelvis en brand kompliceras arbetet. Den specifika situationen efter Herculesolyckan vill Kerstin Montelius dock inte gå in på.

– Men att det varit kallt är en fördel. Då bryts inte dna ner så snabbt.

Polisen har redogjort
för att de kroppsdelar som hittas — i ett första skede — skickas med helikopter till Kiruna, för att senare transporteras vidare till RMV.
Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar