”I den här branschen kan man säga att vi är profiler”

Nyheten uppdaterades 2013-07-25 5:38