Ge funktionshindrade parkeringstillstånd

Nyheten uppdaterades 2011-06-29 10:48

2009 skärpte Transportstyrelsen, genom föreskrifter och allmänna råd,
möjligheten att på grund av funktionshinder få parkeringstillstånd. Bakom
beslutet låg kommunernas förlust av intäkter genom parkeringsavgifter. Det
här har fått förödande konsekvenser för många med funktionsnedsättningar.

Ordföranden för Föreningen för de Neurosedynskadade har till
Näringsdepartementet framfört att de flesta neurosedynskadade inte kan
betala i automater. Att stå på ett ben och försöka få in mynt, eller sedlar,
eller kontokort i en automat med andra foten är en omöjlighet. Att ha mynten
i munnen och spotta ner dem i automaten är också en omöjlighet.

Medan Försäkringskassan ger bilstöd för att de ska kunna arbeta så kan de inte
parkera bilen. Färdtjänst blir alternativet och man undrar vad kommunen
tjänar på detta. Kan de dessutom inte arbeta längre blir den
samhällsekonomiska förlusten än större.

En annan grupp för vilken de skärpta föreskrifterna fått allvarliga
konsekvenser är de pojkar som fötts med Duchennes muskeldystrofi. Det är en
ärftlig sjukdom som bara drabbar pojkar och som yttrar sig i att de inte kan
bilda egna muskler. Det finns ett par hundra pojkar och unga män i Sverige
med sjukdomen. Symtomen visar sig när pojkarna är några år och leder till
att de inte längre kan gå utan blir rullstolsburna. Så småningom blir
andningsmusklerna så påverkad att de behöver andningshjälp. Även
hjärtmuskeln drabbas. Förr avled pojkarna i tonåren, numera kan de med
medicinering och hjälpmedel uppnå sin 30-årsdag.

Här har kommuner, och vid överklaganden även länsstyrelser och
Transportstyrelse, sagt nej till parkeringstillstånd för föräldrarna. Skälet
är att pojkarna i sina rullstolar och permobiler inte anses vara värnlösa
utan att de kan ropa på hjälp om det händer dem något under tiden deras
föräldrar letar rätt på en parkeringsplats. Grundliga läkarintyg och intyg
från arbetsterapeuter om pojkarnas dåliga muskulatur och rörelseförmåga har
inte hjälpt. Hänsyn har inte heller tagits till att de bilar föräldrarna
måste ha för att kunna få in permobiler är extra stora och höga och kräver
mer plats än vanliga bilar. En del parkeringshus har till och med så låga
tak att bilarna inte går in.

I något fall har Transportstyrelsen veknat och efter år av överklaganden har
föräldrar till pojkar med Duchennes muskeldystrofi fått parkeringstillstånd.
Jag hoppas att Transportstyrelsen informerar alla kommuner om att
parkeringstillstånd bör beviljas familjer med söner med denna sjukdom. De
här föräldrarna har det tungt nog ändå att få vardagen att fungera och ska
inte behöva lägga ner en massa energi på att söka parkeringstillstånd och
överklaga beslut. Detsamma gäller neurosedynskadade.

Antalet människor med dessa båda funktionsnedsättningar ökar dessutom inte. De
neurosedynskadade är födda mellan 1959 och 1962 – och blir inte fler. De med
Duchennes muskeldystrofi kan möjligen bli litet fler i och med att dagens
behandling men någon stor ökning är det inte frågan om.

Kommunernas ekonomi kan inte gå överstyr för dessa 300, högst 400
parkeringstillstånd. Det handlar i snitt om ett per kommun. Det borde vi i
Sverige ha råd med.

Barbro Westerholm (FP)

riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar