Fyra forskare utsedda till Pro Futura-programmet

Nyheten uppdaterades 2011-10-24 10:44

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) fortsätter att bygga ut sitt unika och internationellt lovprisade karriärprogram för särskilt framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, Pro Futura. Nu utses ytterligare fyra forskare. De får möjlighet att under fem år utvecklas som forskare med optimala betingelser för det vetenskapliga arbetet. Toppforskare i SCAS globala nätverk anlitas som mentorer och för att förbereda dem för internationella forskningsinsatser .

De fyra nya Pro Futura-forskarna är:

  • Anandi Hattiangadi, universitetslektor i filosofi vid University of Oxford, rekryteras till Stockholms universitet. Hon forskar om grundvalarna för språklig mening, medvetande och kognition.
  • Petter Johansson, forskare inom kognitionsvetenskap och knuten till Lunds universitet. Hans forskningstema är ”The construction of ourselves: Choice blindness, self-knowledge and the formation of preferences”. 
  • Kristin Zeiler, forskare inom medicinsk etik och teknologi, knuten till Linköpings universitet. Hon avser att forska på temat ”Towards an ethic of bodily giving”. 
  • Johan Östling, historiker och knuten till Lunds universitet. Titeln på hans projekt är ”From Berlin to Bologna: The Humboldtian tradition and the idea of the university in post-war Germany”.

 – Vi är oerhört nöjda med att kunna knyta dessa redan framstående forskare till Pro Futura, säger Björn Wittrock, direktor för SCAS. Sverige måste satsa på högklassig spetsforskning även inom humaniora och samhällsvetenskap. Pro Futura skapar möjligheter att profilera Sverige inom dessa områden såväl nationellt som internationellt, fortsätter han.

RJ:s vd Göran Blomqvist håller med om detta.

– Vi vet att vi kan göra en strategisk insats genom att inrikta oss på den kritiska perioden bortom doktorsexamen och före en professur. De senaste årens internationella utvärderingar har återkommit till att svensk forskning har en systemsvaghet där som innebär att potentialen i olika satsningar inte fullt ut kan tillvaratas. Därför ingår en så kallad tenure track-anställning vid förslagsställande lärosäte som därmed tar ett långsiktigt ansvar för forskarna. Pro Futura skapar helt nya karriärvägar. Genom att uppmärksamma forskarna bidrar vi samtidigt till att inspirera andra att satsa på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Göran Blomqvist.

Ytterligare upplysningar lämnas av Björn Wittrock 070 699 79 96 och Göran Blomqvist 070 352 71 30.

Faktaruta för Pro Futura

Pro Futura är ett nationellt spetsforskningsprogram för forskare i humaniora och samhällsvetenskap. Programmet inrättades 1999 av Riksbankens Jubileumsfond i samverkan med SCAS. 

Universiteten inbjuds att nominera tre av sina mest lovande forskare mellan doktorsexamen och professur. Av dessa väljs mellan tre och fem forskare ut att delta i programmet. Pro Futura-forskarna får lön i fem år och ska under två till tre år vistas vid SCAS samt vid utländska spetsforskningsinstitut. Under det andra året sker en prövning av de uppnådda resultaten. Efter avslutat program blir forskarna tillsvidareanställda vid de nominerande universiteten. 

Pro Futura är en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande forskare. I ett internationellt perspektiv har programmet beskrivits som föredömligt. Flera av Pro Futura-forskarna har valts in i akademier och forskningsråd. I den nyligen inrättade Sveriges Unga Akademi är Pro Futura-forskare de enda företrädarna för humaniora och samhällsvetenskap. Mellan 1999 och 2011 har 25 forskare antagits till programmet. Av dem är nio i dag professorer.

Läs mer om tidigare Pro Futura-forskare på RJ:s webbplats.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar