Friande dom för SOS-sjuksköterska

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 17:42

Den SOS Alarm-sjuksköterska som åtalats sedan han vägrat skicka ambulans till en döende man frias av Stockholms tingsrätt.

Friande dom för SOS-sjuksköterska

– Det är en skam för det svenska samhället, säger Eva Linnell Vassikalis, den avlidnes mamma.

Den 23-årige Emil Linnell ringde flämtande till SOS Alarm tidigt på morgonen den 30 januari i år och vädjade flera gånger om ambulans, men ingen skickades. Han avled senare till följd av brusten mjälte.

Den 52-årige sjuksköterskan åtalades för grovt vållande till annans död, men friades på onsdagen. Rätten finner att ambulans ”utan tvekan” borde ha skickats men att det inte är bevisat att Linnell inte skulle ha dött om ambulans hade skickats. Sjuksköterskan frias därför utan skadeståndsskyldighet.

Eva Linnell Vassikalis pekar på att sjuksköterskan enligt SOS Alarm gjort fel på flera punkter, inte följt gällande riktlinjer och blivit av med jobbet.

– Ändå går han fri.

Ska överklaga

Hon tycker att domen skadar tilltron till samhället och säger att familjen ska överklaga.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser. Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5–6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då vore sannolikheten stor att han hade överlevt.

Kammaråklagaren Gunnar Fjaestad yrkade på åtta till tolv månaders fängelse. Nu är han oenig med rätten och menar i en skriftlig kommentar att om Linnell hade fått akutvård i en ambulans så hade han överlevt och att ”detta – så långt det går – är visat” under rättegången.

”Inte styrkt”

SOS Alarm vill inte kommentera domen den vunnit laga kraft.

Björn Hurtig, sjuksköterskans advokat, argumenterade i rättegången just för att det inte är säkert att Linnell inte skulle ha hade dött om ambulans skickats.

– Det var inte styrkt bortom rimligt tvivel.

Josef Zila, professor i straffrätt, pekar på att mycket i målet är medicinska bedömningar. Om det går till hovrätten funderar Zila på om inte åklagaren borde överväga att be även andra medicinska att titta på ärendet.

– Det är i alla fall värt att driva vidare. Det är inte mycket annat åklagaren kan göra.

Lämna gärna en kommentar