Forskning med arsenik ger nytt hopp för effektivare mediciner och renare grödor

Nyheten uppdaterades 2012-05-31 10:42

Ny forskning från Göteborgs universitet kan leda fram till att mediciner, där arsenik ingår, blir effektivare. Kunskapen kan även utnyttjas för att framställa växter med motståndskraft och grödor med begränsat upptag och lagring av arsenik.

Källa: Forskning.se

Lämna gärna en kommentar