Fler cancerdrabbade kvinnor kan få barn med bättre nedfrysningsmetod

Nyheten uppdaterades 2011-10-20 13:00

Yngre kvinnor som drabbas av cancer riskerar att bli sterila av cytostatika och strålning. Tack vare en ny äggbank och nya fertilitetsbevarande behandlingsmetoder kan reproduktionscentrum vid Akademiska erbjuda fler kvinnor hjälp att få barn.

– Med titthålskirurgi kan vi ta ut en del av eller hela ena äggstocken som fryses ned i små bitar före cancerbehandlingen. När kvinnan blivit frisk transplanteras äggstocksvävnaden tillbaka till den kvarvarande äggstocken så att hon har möjlighet att bli , Greta Edelstam, överläkare på reproduktionscentrum.

Det är exempelvis vid bröstcancer, lymfom eller leukemi som yngre kvinnor löper risk att få nedsatt äggstocksfunktion och försämrad fertilitet på grund av cellgiftsbehandling och strålning. I dag finns flera fertilitetsbevarande åtgärder: nedfrysning av obefruktade eller befruktade ägg, nedfrysning av äggstocksvävnad och så kallad trachelectomi vid livmoderhalscancer, då man opererar bort livmoderhalsen men bevarar livmodern.

På Akademiska sjukhuset används en metod som utvecklats vid Rikshospitalet i Köpenhamn sedan med goda resultat. I Danmark har hittills cirka 400 kvinnor fått äggstocksvävnad frysförvarad. 12 kvinnor har återfått äggstocksvävnad efter att ha friskförklarats efter cancerbehandling och tre friska barn har fötts. I Sverige har man frysförvarat äggstockvävnad från närmare 200 kvinnor, främst på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. På Akademiska finns nu ägg från ett tiotal patienter och äggstocksvävnad från två patienter i väntan på att de ska friskförklaras.

– Alla kvinnor under 40 år som ska genomgå cellgiftsbehandling eller strålning är välkomna till oss för bedömning och rådgivning. Vi anpassar strategin individuellt, beroende på kvinnans och hur snart cancerbehandlingen måste sättas in. Har vi två-tre veckor på oss kan hormonbehandling och nedfrysning av ägg utföras. Hos yngre kvinnor är nedfrysning av äggstocksvävnad ett alternativ vilket kan göras inom en vecka, säger Greta Edelstam.

Vetskapen om att hjälp finns, menar hon betyder mycket vid en cancerdiagnos, som innebär en tuff behandling med cytostatika, strålning och kanske benmärgstransplantation. För dem som inte önskar en sådan fertilitetsbevarande behandling finns äggdonation som alternativ, det vill säga en provrörsbefruktning med ett donerat ägg. Tack vare en ny metod för nedfrysning av obefruktade ägg, så kallad ”vitrifiering”, förväntas resultaten vid äggdonationsbehandling bli lika bra med frysta som med färska ägg. Reproduktionscentrum på Akademiska disponerar numera en egen äggbank där obefruktade ägg från kan frysas ned under flertalet år.

Mer information:
Greta Edelstam, överläkare, 018 – 611 78 eller 070-586 39 30
Julius Hreinsson, laboratoriechef, 018-611 57 71
Kjell Wånggren, medicinsk ledningsansvarig överläkare, 070-333 85 71
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar