Expert kräver besked om RMV:s blodanalys

Nyheten uppdaterades 2011-10-27 12:28

Inget tyder på att den 57-åriga läkaren gjort något som inte varit medicinskt motiverat kvällen när det tre månader gamla spädbarnet dog – och RMV:s blodanalys som stått till grund för åtalet går inte att lita på.

Två centrala punkter när läkaren friades av Solna tingsrätt i fredags efter en rättsprocess som hittills pågått i tre år.

Det är klart att jag är bekymrad.

Niels Lynöe, professor och ledamot i RMV:s insynsråd, om diskussionen kring RMV:s analyser.

En dom som väcker frågor om tillförlitligheten i RMV:s analyser – och som nu även får verkets egna experter att reagera.

Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet och ledamot i RMV:s insynsråd, skriver i ett mejl till verkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem:

”Både med tanke på vad som skrivits i SvD de senaste om RMV och kontakt jag haft med (…) så skulle det nog vara av intresse att vid nästa sammanträde diskutera huruvida instruktionerna för rättsläkares utlåtanden till polis och åklagare behöver ses över.”

Niels Lynöe tycker att kritiken i domen är allvarlig och måste redas ut ordentligt.

– Det är klart att jag är bekymrad. Om det är så att RMV inte fungerat optimalt i det här sammanhanget, då är det min plikt som medlem i insynsrådet att väcka de här frågorna, säger han till SvD.

Efter en polisanmälan från föräldrarna genomfördes en obduktion av det hjärnskadade spädbarn som dött på Astrid Lindgrens barnsjukhus en septemberkväll 2008.

RMV:s analys av det enda blodprov som då togs visade en extremt hög halt av narkosmedlet tiopental – 2 000 mikrogram per gram blod. Ett fynd som ledde till en hårt uppmärksammade rättsprocess där en 57-årig narkosläkare först greps och senare åtalades för dråp.

Men analyssvaret går inte att lita på, slog Solna tingsrätt alltså fast i sin dom och pekade på flera möjliga felkällor:

• Fler blodprov än ett hade behövt göras när det handlar om ett så exceptionellt utslag.

• Halten på 2 000 mikrogram uppmättes först efter en spädning av det ursprungliga blodprovet. Men det momentet har ifrågasatts på flera punkter av ett av försvarets expertvittnen och domstolen tycker sig inte kunna utesluta fel.

Tiopental har funnits i blodet – men högst osäkert i vilken koncentration, slår tingsrätten fast.

– I brottsmål gissar vi inte. Vi tar inte saker och ting för sannolikt, det måste bevisas precis som allt annat, sade rättens ordförande Mari Heidenborg efter att domen gjorts offentlig.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot (FP) och ledamot i RMV:s insynsråd.

– Jag förutsätter att vi får en redovisning vid nästa möte med anledningen av kritiken mot RMV:s sätt att analysera, säger hon till SvD.

RMV:s insynsråd har förutom generaldirektören fem ledamöter: två professorer i medicinsk etik, en riksdagsledamot och en domare.

Insynsråd är rådgivande organ utan beslutsfunktion och utses av regeringen. Ett insynsråd kan utses om myndighetens verksamhet är av sådan karaktär att insyn bedöms angelägen och om kunskap och unik kompetens på detta sätt kan tillföras.

Källa: Rättsmedicinalverket, regeringen.

Bara före domen i läkarmålet hade en annan RMV-analys skapat rubriker.

I våras blev det en världsnyhet när en dna-analys sades bevisa att regissören Ingmar Bergman haft en annan biologisk mor än tidigare känt. Men förra veckan kom beskedet att den dna-profil som tagits fram från ett frimärke kom – inte från Bergman utan troligtvis från en tekniker på RMV.

RMV har hittills varit återhållsamma med kommentarer om analysen i läkarmålet.

Enhetschef Johan Ahlner försvarade efter domen analysarbetet – men medgav att fler blodprover kunde ha tagits.

– Det är klart att om man hittar samma koncentrationer i två olika prover så stärker det analysen. Och visst är det att föredra om man kan får prover från olika vävnader, sade han till SvD då.

Generaldirektören Erna Zelmin Ekenhem svarar i en separat SvD.se-artikel som publiceras inom kort.

LÄS OCKSÅ: ”Socialstyrelsen borde ha hanterat fallet”

LÄS OCKSÅ: Peter Althin: ”Föräldrarna har inte fått svar”

LÄS OCKSÅ: Bevisen mot läkaren underkändes

LÄS OCKSÅ: Läkaren frias i uppmärksammat mål

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar