Ersättning till vaccinfall

Nyheten uppdaterades 2011-11-21 9:00

Sommaren 2010 rapporterades det första fallet av narkolepsi orsakat av svininfluensavaccinet i Sverige. I oktober i år betalades den första skadeståndsersättningen ut.

I somras konstaterade läkemedelsverket efter en omfattande utredning att risken för att insjukna i narkolepsi, för barn och unga som hade vaccinerats med Pandemrix, var fyra gånger så stor jämfört med dem som inte var vaccinerade – 4 av 100 000, jämfört med 1 av 100 000. Någon riskökning bland vuxna har ännu inte registrerats.
– På de yngre visade sig symtomen väldigt snabbt. Hos äldre kan de komma senare. Vi kommer inte bara att följa upp de yngre, utan även utreda om det finns samband bland vuxna som tog vaccinet, säger Ingemar Persson, senior expert på läkemedelsverket.

Svenska läkemedelsförsäkringen har än så länge tagit emot 154 anmälningar om narkolepsi. Majoriteten gäller barn och unga. Av de 29 fall som hittills har bedömts har ingen nekats ersättning, ingen var heller över 20 år vid vaccineringstillfället. Alla fall bedöms individuellt, men för att få ersättning krävs ett tydligt samband.
– Det är, eller har varit, en ovanlig sjukdom, och det finns inte så många specialister på narkolepsi, säger Anders Hultman, skadechef på läkemedelsförsäkringen.

Ersättningen för dem som har drabbats av narkolepsi till följd av Pandemrix är 50 000 kronor för sveda och värk, därefter handlar det om eventuell invaliditet, kostnader för vård och mediciner, och ifall sjukdomen kommer att påverka arbetslivet.
– 150 miljoner kronor är avsatta för det här, och när de pengarna är slut, slutar också vårt åtagande. Det ligger i så fall långt fram i tiden, men de här personerna är unga idag, så det finns risk för att det blir så, säger Anders Hultman.

Källa: Borås Tidning

En kommentar

  1. Erik Åström skriver:

    när nyheten om att små barn börjat få narkolepsi efter sin vaccinering mot svininfluensan, började jag tänka att det ämnet i vaccinet som utlöste narkolepsi säkert finns i många andra vaccin, även mer standardiserade vaccin.

    jag fick diagnosen narkolepsi när jag gick i högstadiet, men hade haft symtomen några år före det. jag har fått försöka leva med det så gott det går.

    om man räknar lågt med att man sover 30-60 min/dag(extra) i bara 10 år blir det 76-152 dygn i bara tupplurar, tror inte många ej drabbade tänker på det!

Lämna gärna en kommentar