EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 12:44

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att alla för orala ketokonazol bör avregistreras inom hela EU. drar slutsatsen att risken för leverskador överstiger nyttan vid av svampinfektioner.

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar