Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid

Nyheten uppdaterades 2013-08-05 8:34

Den europeiska EMA:s vetenskapliga kommitté ( – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller . Ändringarna inkluderar sänkt dos, kortare och färre godkända . Detta för att minska risken för potentiellt allvarliga neurologiska biverkningar.

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar