Dagens hushåll på rätt väg

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 11:22

Ökat självförtroende bästa medicinen för en nationell ekonomi efter krisen

Sverige påverkas fortfarande av den ekonomiska krisen. Konjunkturinstitutets, KI, senaste prognos visar att tillväxten i svensk ekonomi ännu är svag och att inte har återhämtat sig. Men det finns ljuspunkter, vilket KI också…

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar