Chefsöverläkare bekräftar missförhållanden på BUP

Nyheten uppdaterades 2012-03-20 7:39

Chefsöverläkare på - och kliniken vittnar om dålig dialog och dålig respekt mellan och personal. Missförhållanden som måste förbättras för att de tänkta förändringarna ska kunna komma till stånd. Men några sådana problem ser inte landstingsdirektör Börje Lindqvist.

– Vad gäller det omfattande förändringsarbete som ligger till grund för de beslut vi håller på och genomför inom barn- och ungdomspsykitrin så har inte det arbetet varit inlåst. Vi har haft informationsmöten, diskuterat det på arbetsplatsträffar och på centrumnivå. Jag vill hävda att det funnits alla möjligheter att delta i de diskussionerna, säger Börje Lindqvist.
Det är chefsöverläkaren Marie O’Neill på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken som reagerade på Smålandspostens avslöjande om en klinik på randen till katastrof, allt enligt flera medarbetare där ett antal nyckelpersoner valt att sluta. I en debattartikel i Smålandsposten lyfter hon tre områden där omfattande förbättringar måste ske för att klinikledningens och landstingsledningens förändringar ska kunna genomföras, dialogen mellan ledning och personal, att alla behandlas väl och med respekt samt att medarbetarnas expertkunskaper respekteras av .
Smålandsposten har tidigare beskrivit ett annat förändringsarbete, då inom vuxenpsykiatrin där nästan exakt samma problem uppstått, varför har det blivit så här Börje Lindqvist?
– Det är klart att det är en fråga jag också ställt mig. För mig handlar det nu om att vi måste få ytterligare fokus på att få till stånd den dialogen igen. Men då har också enskilda anställda ett ansvar, man kan inte stå på balkongen och betrakta det här arbetet. Och de finns stora möjligheter till dialog.
Är det här tecken på inom landstinget som du varit med och utveckla har svårt att genomföra stora förändringar?
– Absolut inte och jag menar att den medicinska kompetensen aldrig varit närmare beslutsprocessen tidigare.
Börje Lindqvist uppfattar heller inte Marie O’Neills som kritik riktad mot förändringarna.
– Det här är ett arbete där vi har en bestämd uppfattning om vart vi är på väg med verksamheten och det sker med väldigt tydlig ledning och styrning. Det kan säkert uppfattas som mycket skarpare och tydligare än tidigare i alla fall.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar