BioActive Polymers beviljas patent i USA för sprayplåstret BioBarrier™, stärker styrelsen och genomför nyemission för att starta kliniska studier 2014

Nyheten uppdaterades 2013-06-04 19:48