Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ätstörningsteam i Lund flyttar den 28/8, 2013

Nyheten uppdaterades 2013-08-23 7:10

Från och med den 28 augusti 2013 har BUPs ätstörningsteam i Lund ny adress:
Lovisastigen 11, 222 41 Lund (tidigare adress: Medicinskt Centrum, St Lars området)

Telefonnumret är detsamma: 046-17 45 94

Kontakt:
Therese Theander
Verksamhetschef, BUP Lund Landskrona Eslöv
Psykiatri Skåne
046-174403

Lämna gärna en kommentar