Atjoo, prosit, magnetfält

Nyheten uppdaterades 2011-08-30 13:45

Våren och sommaren är toppen. Typiskt nog är det också den tid då allergier
brukar frodas.

Har du astma är det mycket möjligt att du även har någon form av allergi. Det
behöver inte betyda att du måste avstå från sommarlivet. Men kanske bör du
avstå från mikrovågsugn, hårtork, fläktar, kaffekvarnar, lysrörslampor,
kraftledningar, transformatorstationer och mobiltelefoner.

Björkpollen, pollen från al, hassel, bok och ek, nötter, äpplen, plommon,
körsbär, hallon, råa morötter, gråbopollen, hund, katt, kvalster, bin och
getingar kan ge klåda i svalget, svullnader, nästäppa, rinnande ögon och
näsa, och/eller astma. Det vet de flesta.

Att exakt hitta den utlösande faktorn, till exempel födoämnen eller pälsdjur,
är inte alltid enkelt. Bland vuxna är det vanligt att man inte alls hittar
orsaken. Men kan magnetfält vara den okända faktorn?

Varför denna fråga? Jo, nu har nämligen amerikanska forskare, under ledning av
Dr De-Kun Li, forskare vid Kaiser Permanente i Oakland, Kalifornien – vars
studie nu publicerats i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine – visat
att barn vars mödrar hade hög exponering för magnetfält under graviditeten
kan ha en ökad risk att utveckla astma.

Li och medarbetare utformade en så kallad prospektiv studie där 801 gravida
kvinnor bar utrustning som mätte deras exponering för magnetfält från
elektronik såsom mikrovågsugn, kraftledningar och mobiltelefoner, dygnet
runt.

Via medicinska journaler följdes sedan kvinnornas barn i 13 år. De jämförde
sedan exponeringsnivåer under graviditeten med andelen astma och fann att
barn vars mödrar hade de högsta exponeringsnivåerna – inom de 10 procent av
kvinnorna i studien – hade 3,5 gånger större risk att utveckla astma än de
som hade låg exponering. Risken för barn vars exponering var någonstans i
mitten var nästan dubbelt högre än för dem i den lägsta exponeringsgruppen.
Det ska noteras att de höga exponeringsnivåerna ändå inte alltid kom upp i
de som till exempel en mobiltelefon eller trådlös dator med lätthet kan ge.
Eller att bara gå på en trottoar där elledningar och fjärrvärme ligger under.

Ett flertal cell- respektive djurstudier har redan tidigare visat att
elektromagnetiska fält kan påverka immunförsvaret, vilket i sin tur kan öka
risken för astma. På samma sätt observerade tidigt företagsläkare i bland
annat Kanada, Norge och Sverige att de mycket höga magnetfälten vid
smältverk kunde utlösa astma hos arbetarna.

Astma och allergi har ökat explosionsartat de senaste 30 åren, speciellt hos
barn och ungdomar. Nyligen har WHO klassat mobilstrålning som möjligt
cancerframkallande. Nu verkar det vara dags att göra detsamma med magnetfält
som ett möjligt allergen. Kanske 1980-talsbegreppet ”elallergi” inte var så
fel ändå?

Den 2 april 2003 skrev Anders Glansholm vid Statens Strålskyddsinstitut
(SSI/SSM) så här till en orolig undrande gravid kvinna om risker med att
använda mobilen under graviditeten: ”Om en gravid kvinna har telefonen i
fickan eller i ett band på höften under ett samtal så är det inte troligt
att någon strålning når fostret. Det är nämligen så att elektromagnetisk
strålning som det här är frågan om snabbt absorberas i vävnaderna.
Strålningen omvandlas alltså till värme i kvinnans bukvägg utan att där
ställa till någon skada. Man kan säga att strålningen aldrig förmår tränga
in till fostret.”

Lars-Erik Holm, tidigare generaldirektör för sagda SSI, fick frågan om han
ansåg att beskedet till kvinnan var korrekt: ”Ja. Uttalandet baserar sig på
fysikaliska bedömningar av hur strålningen absorberas.”

”Fysikaliska bedömningar …” Men vad är den enkla sanningen?

Jo, fredagen den 14 mars 2008, fick flera par av kvinnor trycka en
mobiltelefon mellan sina kroppar, med andra ord mellan telefonen och
omgivningen fanns det mycket vuxet kvinnligt hull. Sedan ringde man till
deras telefoner. Tror ni att de började ringa? Svar: Ja. Tror ni att de
dolda telefonerna kunde ringa upp andra telefoner? Svar: Ja.

Så den bistra sanningen är att Anders Glansholm och Lars-Erik Holm vid SSI/SSM
– vars uppgift är att skydda befolkningen från strålskador – saknar
medicinska kunskaper och uppenbarligen inte har en aning om hur
mobiltelefoner fungerar och hur långt deras strålning tränger in. Du måste
därför själv vara ditt eget strålskyddsinstitut, själv ta ansvar för dig och
ditt barn, och själv avstå från magnetfält, speciellt i samband med
graviditet.

När vi ser gravida kvinnor som använder handsfree och lägger mobiltelefonen på
sin stora mage, då ryser vi. Magnetfälten är så höga så att de kan lika
gärna lägga ett av SJ:s ellok på magen. Men om de blivande mammorna och
deras pappor visste det, skulle de då göra det?

Atjoo, prosit?

Olle Johansson

docent i neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

Gerd Holmboe

läkare, specialist i företagshälsovård, allmän internmedicin, Hudiksvall

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar