Alla måste ha ett hållbart yrkesliv

Nyheten uppdaterades 2011-03-28 12:20

Vårdförbundets medlemmar är en av få yrkesgrupper i Sverige som har ett anställningsavtal som lyder: Anställd på dygnets alla timmar!

Det innebär att vi arbetar dagar, kvällar, nätter. Oftast blandar vi alla tre varianterna inom en sjudagarsperiod. Vardag som helg, julafton, påsk eller midsommar spelar ingen roll. Vi, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor är där när du behöver oss.

Idag saknas acceptabla villkor för att arbeta växlande dag- och nattarbete. Även om kunskapen behövs under dygnets alla timmar så ska villkoren vara sådana att alla kan arbeta inom sin profession ända fram till pension. Nu diskuterar man en höjd för våra medlemmar. Forskningen visar entydigt att vi inte kommer att orka arbeta tills vi uppnår 65 år.

Vi vill se en förändring av våra i förhållande till andra sektorer i samhället. Den offentliga vården är en akademisk låglönebransch och det som vården tjänar på vår insats måste i större utsträckning användas till att förändra värderingen av vår kunskap.

Inget sjukhus går att driva, ingen vård skulle fungera utan oss! Vårdtagarna har rätt till en god och säker vård oavsett vilken tid på dygnet som vårdbehovet uppstår. Därför är arbetstidens förläggning en säkerhetsfråga och vi som arbetar måste få en möjlighet till återhämtning. Vi inga orimliga krav på våra politiker! Vi vill veta hur politikerna i Västra Götalandsregionen tänker ta sitt ansvar för att komma tillrätta med att få en acceptabel arbetstid och jämställda löner. För vi vill ha hälsosamma arbetstider och att vår värderas fullt ut!

Åsa Bertilsson

huvudskyddsombud

Ulla Borgare-Andersson

förtroendevald

Ellinor Johansson

förtroendevald

Ewa Nilsson

förtroendevald

Ohlsson

förtroendevald
Vårdförbundet Södra Älvsborgs sjukhus

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar