5 miljoner till forskning om hund och katt

Nyheten uppdaterades 2011-12-22 16:09

Varför får flatcoated retriever så ofta får cancer och  vad är den genetiska bakgrunden till ? Det är några av de frågor som ska i som fått  ur Agrias och gemensamma forskningsfond.

Flera av forskningsprojekten inriktar sig på molekylärgenetiska studier. Ett av projekten rör juvenil demodikos hos , vanligen kallad demodex, efter den parasit som orsakar hudsjukdomen. Vissa raser löper större risk att få sjukdomen och en studie ska därför kartlägga förändringar i arvsmassan som kan förknippas med sjukdomen. En annan studie där genetiken ska studeras syftar till att identifiera bärare av bakterien Staphylococcus pseudointermedius, som är en viktig sjukdomsorsak hos hund.

Varannan flatcoated retriever dör för 10 års ålder och cancerfrekvensen är hög. I en unik studie ska samtliga dödsfall registreras liksom alla cancerdiagnoser i rasen under ett år. Vidare ska en årskull valpar följas genom livet och insamlingar av prover ska göras från årskullen och hundar med cancer för att möjliggöra genetiska studier. De metoder som tas fram inom detta pilotprojekt kommer att kunna användas för att studera andra raser.

Eftersom Agria även försäkrar andra djur finns det ett antal forskningsprojekt som rör katt. Bland annat ska ett treårigt forskningsprojekt utreda om katter som visar på ultraljudsförändringar i njurarna, men i övrigt är symtomlösa, ska behandlas med njurdieter för att fördröja nedsättning i njurfunktionen.

Sammantaget delas medel  ut till 25 forskningsprojekt samt två utvecklingsprojekt rörande smådjur till ett sammanlagt värde av 5 miljoner kronor.

har en tradition sedan mer än 80 år att stimulera forskning. Tillsammans med Svenska Kennelklubben kan vi genom forskningsfonden se till att sjukdomar aldrig behöver uppstå. Om det gör det ska det finnas bra vård, menar , som är veterinär på Agria Djurförsäkring.

Omkring hälften av de som fått medel för 2012 är pågående forskning som ansökt om fortsatt stöd. Övriga är nya projekt som väntas löpa från ett till tre år. De största mottagarna av medel är Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Även veterinärhögskolorna i Danmark och Norge har fått medel ur fonden eftersom Agria bedriver verksamhet också i dessa länder.

För mer information kontakta:

Pekka Olson, Chef veterinära strategier Agria Djurförsäkring, 073-9642113

Ulla-Britt Karlmann, forskningssekreterare, SKK, 08-795 3076

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar