Än så länge har inga barn dött, men ytterst lite av den allergiframkallande födan krävs för att framkalla kraftfulla symtom.

Läkarna letar nu efter fler fall för att bättre kunna beskriva den nya allergin.