Arkiv för november, 2011

LÄKEMEDEL, PATIENTSÄKERHET OCH MILJÖ PÅ MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 23:35

Läkare för Miljön kommer att tala om läkemedel vid två tillfällen under den medicinska riksstämman i Älvsjö:


MINSKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING – NÖDVÄNDIGT MEN OMÖJLIGT?

Torsdag 1 december kl 16 på Västra scenen.

Föreningens ordförande Ingrid Eckerman diskuterar de olika hinder som finns för en minskad användning av läkemedel: läkare, forskare, politiker, marknadskrafterna.

LÄKEMEDEL, PATIENTSÄKERHET OCH MILJÖ
Sektionssymposium fredag 2 december 10.30-12 i sal K12.

Läkemedel i miljön – hot mot dagens och morgondagens generationer? Ingrid Eckerman, LfM

Antibiotika i miljön – ett hot mot infekterade patienter
  Björn Olsen, UAS

Vad kan TLV (tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) göra för att förhindra miljöfarliga läkemedel?
Magnus Thyberg, TLV

Ändring i läkemedelslagstiftning ger EU möjlighet att påverka läkemedelsproduktionen positivt i Indien och Kina
  Jerker Forssell, Miljödepartementet

Vad är ett grönt läkemedel? Bengt Mattson, Pfizer/LIF

VÄLKOMNA!

Dubbelvinnare med växtvärk

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 22:56

UppsalaMjukvaruföretaget Hansoft lider av växtvärk, men vinner ändå sin andra Gaselltävling i rad. Nu självmedicinerar man med en ny operativ chef och flera nya medarbetare.”Vi ska minst fördubbla försäljningen på två år”, säger vd Patric Palm.

Israeler lever längre och är friskare än många andra

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 20:45

MEDICINSKA FRAMSTEG

 

I en rapport som publicerats av OECD den 23 november 2011 utmärker sig det unga landet Israel för en väsentlig minskning av barndödlighet och högre överlevnadstid efter cancer trots att offentliga och allmänna hälsovårdskostnader hör till de lägsta i världen. Man noterar även en avsevärd förbättring av behandlingen av kroniska sjukdomar. Mindre bra är behandlingen av astma och lungsjukdomar.

Israel har en av de längsta livslängdsförväntningar i världen, 81,6 år (2009), överträffad av Japan som ligger högst med 83 år. Kvinnor i israel lever i snitt i 83,5 år, män i 79,7 år. Till detta bidrar den låga spädbarnsdödligheten på 3,8 för 1000 födslar jämfört med OECD-genomsnittet 4,4. (Jmfr Jordanien 16,4 och Egyptens 25,2 enligt CIA Fact book). Bra värden noteras i rapporten även för överlevnaden efter en hjärtattack eller stroke, överlevnaden efter cancer, exempelvis 86 % för bröstcancer, bättre resultat av behandlingen av diabetes. Ynet News 24 november 2011. Hela den omfattande rapporten på http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2011_health_glance-2011-en

 

Ett vaccin som kan hämma cancer

Just nu testas ett vaccin mot multipel myelom vid Hadassah University Medical Center i Jerusalem. Det kallas ImMucin och har utvecklas av Vaxil BioTherapeutics Ltd. i Nes Ziona. Vaccinet ska reaktivera kroppens egna T-celler som inaktiverats av cancercellerna och därmed hålla cancern i schack. ImMucin är ett syntetiskt biologiskt ämne som baseras på en drogplattform kallat Vaxhit som tillverkaren säger kan skräddarsys efter den cancer man vill påverka. Nittio procent av alla cancertyper men även infektioner som t ex tuberkulos, ska kunna påverkas. Det kan ta upp till sex år att få ut vaccinet på marknaden men när så sker hoppas man kunna tackla både bröstcancer och prostatacancer. Forskaren bakom ImMucin är företagets grundare Dr. Lior Carmon, ursprungligen immunolog vid Weizmanninstitutet. Vaxil startades 2006, har en personal på fem personer och kommer inom kort att fusioneras med ett israeliskt börsnoterat företag Sheldonco. Israel21c 6 november 2011. Vetenskapliga artiklar på http://www.researchgate.net/researcher/34727020_Lior_Carmon

Lovande immunterapi av diabetes typ 1 med nytt preparat

Företaget Andromeda Biotech Ltd. i Yavne, Israel, har publicerat lovande resultat vid omfattande fas 3 studier med sitt preparat DiaPep277 för behandling av nyupptäckt diabetes typ 1 hos barn. Preparatet hindrar tydligen förstöringen av insulinproduktionen i pankreas och är därmed ett botemedel mot sjukdomen om jag tolkar publikationerna rätt. Nu ska man inleda en ytterligare utvärdering med 450 patienter på 120 kliniker i hela världen under 2012. Distributionsrätten när preparatet väl har godkänts av FDA har getts till Teva Pharmaceutical. Mer på http://www.andromedabio.com

Enzymbrist orsakar artros

Dr Mona Dvir-Ginzberg vid laboratoriet för forskning på broskets biologi vid Hebreiska universitetets institution för dentalmedicin och hennes grupp har upptäckt betydelsen av ett enzym, SirT1, som spelar en roll för reglering av brosk i leder. Minskningen i detta enzym genom sjukdom och ålder framkallar exempelvis artros (även kallad osteoartrit).

Denna upptäckt banar väg dels för läkemedel som återställer eller bibehåller produktionen av enzymet och därmed brosket i lederna, dels för testmetoder att mäta graden av nedbrytning av brosket. Lovande nyheter för oss som lider av onda fot- knä- och höftleder. News Release från Hebreiska universitetet 23 november 2011.

 

Källa: Svensk-Israeliska Handelskammaren cirkulär nr 6, www.svenskisraeliska.com

Sensationell upptäckt – dödliga bakterietoxiner kan blockeras

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 20:36

Sensationell upptäckt – dödliga bakterietoxiner kan blockeras

Forskare vid Hebreiska universitetets medicinska fakultet under ledning av professor Raymond Kaempfer har funnit mekanismen bakom plötslig död genom bakterietoxiner som alstras av vissa grupper av virulenta stafylokocker och streptokocker. När dessa bakterier angriper människan, ger de upphov till en extrem immunreaktion som forskarna betecknar som en immunstorm. Den är en storleksordning större än ett normalt immunsvar och resulterar ofta i en dödlig toxisk eller septisk chock genom den häftiga immunreaktionen.

För att framkalla denna måste immunstormens superantigen först binda till ett protein på ytan av den mänskliga immuncellen som är en receptor kallad CD28. Dess roll vid en immunreaktion har varit känd länge men att den har egenskapen att kunna känna igen superantigener från bakterier kom som en fullkomlig överraskning.

Genom att utveckla lockbeten i form av korta proteinfragment kunde forskarna blockera CD28 receptorn och hindra den från att binda till superantigenerna. Med detta kunde man skydda i varje fall försöksdjur från den dödliga chocken. Lockbetena visar sig ha en förebyggande effekt och hade inga biverkningar i friska normal laboratoriedjur. Studien som publicerades on line i PLoS Biology den 13 september 2011 innebär en ny väg att bekämpa svårartade infektioner. Ur News release Hebrew University 13 september 2011.

Mamman: ”Jag är chockad”

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 19:33

Den SOS Alarm-sjuksköterska som åtalats sedan han vägrat skicka ambulans till en döende man frias av Stockholms tingsrätt. Se tv-klippet längst ned i artikeln.

Friande dom för SOS-sjuksköterska

– Det är en skam för det svenska samhället, säger Eva Linnell Vassikalis, den avlidnes mamma.

Den 23-årige Emil Linnell ringde flämtande till SOS Alarm tidigt på morgonen den 30 januari i år och vädjade flera gånger om ambulans, men ingen skickades. Han avled senare till följd av brusten mjälte.

Den 52-årige sjuksköterskan åtalades för grovt vållande till annans död, men friades på onsdagen. Rätten finner att ambulans ”utan tvekan” borde ha skickats men att det inte är bevisat att Linnell inte skulle ha dött om ambulans hade skickats. Sjuksköterskan frias därför utan skadeståndsskyldighet.

Eva Linnell Vassikalis pekar på att sjuksköterskan enligt SOS Alarm gjort fel på flera punkter, inte följt gällande riktlinjer och blivit av med jobbet.

– Ändå går han fri.

Ska överklaga

Hon tycker att domen skadar tilltron till samhället och säger att familjen ska överklaga.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser. Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5–6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då vore sannolikheten stor att han hade överlevt.

Kammaråklagaren Gunnar Fjaestad yrkade på åtta till tolv månaders fängelse. Nu är han oenig med rätten och menar i en skriftlig kommentar att om Linnell hade fått akutvård i en ambulans så hade han överlevt och att ”detta – så långt det går – är visat” under rättegången.

”Inte styrkt”

SOS Alarm vill inte kommentera domen innan den vunnit laga kraft.

Björn Hurtig, sjuksköterskans advokat, argumenterade i rättegången just för att det inte är säkert att Linnell inte skulle ha hade dött om ambulans skickats.

– Det var inte styrkt bortom rimligt tvivel.

Josef Zila, professor i straffrätt, pekar på att mycket i målet är medicinska bedömningar. Om det går till hovrätten funderar Zila på om inte åklagaren borde överväga att be även andra medicinska experter att titta på ärendet.

– Det är i alla fall värt att driva vidare. Det är inte mycket annat åklagaren kan göra.

 

Friande dom för SOS-sjuksköterska

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 17:42

Den SOS Alarm-sjuksköterska som åtalats sedan han vägrat skicka ambulans till en döende man frias av Stockholms tingsrätt.

Friande dom för SOS-sjuksköterska

– Det är en skam för det svenska samhället, säger Eva Linnell Vassikalis, den avlidnes mamma.

Den 23-årige Emil Linnell ringde flämtande till SOS Alarm tidigt på morgonen den 30 januari i år och vädjade flera gånger om ambulans, men ingen skickades. Han avled senare till följd av brusten mjälte.

Den 52-årige sjuksköterskan åtalades för grovt vållande till annans död, men friades på onsdagen. Rätten finner att ambulans ”utan tvekan” borde ha skickats men att det inte är bevisat att Linnell inte skulle ha dött om ambulans hade skickats. Sjuksköterskan frias därför utan skadeståndsskyldighet.

Eva Linnell Vassikalis pekar på att sjuksköterskan enligt SOS Alarm gjort fel på flera punkter, inte följt gällande riktlinjer och blivit av med jobbet.

– Ändå går han fri.

Ska överklaga

Hon tycker att domen skadar tilltron till samhället och säger att familjen ska överklaga.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser. Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5–6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då vore sannolikheten stor att han hade överlevt.

Kammaråklagaren Gunnar Fjaestad yrkade på åtta till tolv månaders fängelse. Nu är han oenig med rätten och menar i en skriftlig kommentar att om Linnell hade fått akutvård i en ambulans så hade han överlevt och att ”detta – så långt det går – är visat” under rättegången.

”Inte styrkt”

SOS Alarm vill inte kommentera domen innan den vunnit laga kraft.

Björn Hurtig, sjuksköterskans advokat, argumenterade i rättegången just för att det inte är säkert att Linnell inte skulle ha hade dött om ambulans skickats.

– Det var inte styrkt bortom rimligt tvivel.

Josef Zila, professor i straffrätt, pekar på att mycket i målet är medicinska bedömningar. Om det går till hovrätten funderar Zila på om inte åklagaren borde överväga att be även andra medicinska experter att titta på ärendet.

– Det är i alla fall värt att driva vidare. Det är inte mycket annat åklagaren kan göra.

Pressinbjudan: Region Skåne kan spara miljontals kronor på läkemedelsgenomgångar

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 16:33

En ny studie visar att läkemedelsgenomgångar kan öka patientsäkerheten och kraftigt sänka Region Skånes kostnader. Modellen medför bättre hälsa för patienterna och sparar tid för läkare och sjuksköterskor. Med anledning av detta bjuds media in till en pressträff fredagen den 2 december.

En forskargrupp med företrädare för Region Skåne, Apoteket AB, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har nyligen genomfört en hälsoekonomisk studie. Den visar att förutom att hälso- och sjukvården kan spara flera tusen kronor för varje patient som läggs in på sjukhus, medför läkemedelsgenomgångar en säkrare vård och bättre hälsa för patienterna.  

Vid pressträffen deltar
Åsa Bondesson, Läkemedelsenheten, Region Skåne
Tommy Eriksson, Apoteket AB och Lunds universitet
Carl Johan Sonesson (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Carina Wutzler (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämndens Läkemedelsgrupp

Tid för pressträffen: Fredagen 2 december klockan 10.00
Plats: Regionhuset i Malmö, Dockplatsen 26, konferensrum Ingwi, entréplan

Medtag presslegitimation.

För mer information kontakta:
Magnus Oskarsson, kommunikatör Region Skåne, 040-675 31 74

Mamman: En skam för svenska samhället

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 15:55

– En skam för det svenska samhället, säger den döde 23-åringens mamma Eva Linnell Vassikalis om tingsrättens besked i dag.

Eva Linnell Vassikalis är den avlidne Emils Linnells mamma menar att sjuksköterskan har gjort fel på flera punkter och inte följt gällande riktlinjer.

– Ändå går han fri, säger hon.

Hon säger att man kan inte fälla någon om man, som Stockholms tingsrätt gjort, resonerar att det måste ”i hög grad” ha varit sannolikt att den sjuke skulle ha överlevt om ambulans skickats.

Hon tycker att domen skadar tilltron till det svenska samhället och säger att familjen ska överklaga.

Åklagaren Gunnar Fjaestad har däremot ännu inte tagit ställning till om han ska överklaga den friande domen. Men i en skriftlig kommentar säger han att om ambulans hade skickats, och om vården av Linnell börjat redan i ambulansen, så hade ”prognosen vänt” till Linnells fördel.

Björn Hurtig, sjuksköterskans advokat, är nöjd. Under rättegången argumenterade han för just det som domen kommer fram till – att det inte är säkert fastställt att Linnell inte hade dött om ambulans hade skickats.

– Det var mitt starkaste kort, tycker jag själv, säger Hurtig.

Den 52-årig sjuksköterskan på SOS Alarm var misstänkt för grovt vållande till annans död för att han inte skickade ambulans, trots att den 23-åriga Emil Linnell upprepade gånger bad honom om det. Några timmar senare avled Emil Linnell till följd av en brusten mjälte.

Visserligen har sjuksköterskan, genom att inte skicka ambulans, gjort sig skyldig till ett ”otillåtet risktagande” enligt tingsrätten. Men för att fällas för det brott han åtalats för krävs att det ”i hög grad” ska ha varit sannolikt att mannen inte dött om ambulans skickats.

Det är enligt rätten ett ”högt beviskrav som gränsar till visshet”. I prövningen av målet kan inte tingsrätten hitta denna höga grad av sannolikhet. SOS Alarm-sjuksköterskan frias därmed och blir heller inte skadeståndsskyldig.

Sjuksköterskan, som under rättegången beskrev symptombilden som oklar och att Emil Linnell ur medicinsk synvinkel verkade ”förvånansvärt pigg”, hävdade med bestämdhet att han är oskyldig och bör frias.

Kammaråklagare Gunnar Fjaestad betonade under rättegången att Emil Linnell ringde och vädjade om ambulans 13 gånger.

Sjuksköterskan svarade att åklagaren skulle bli förvånad om han visste hur många som ringer till SOS Alarm och vädjar och hotar.

Under rättegången i Stockholms tingsrätt för två veckor sedan yrkade Fjaestad på åtta till tolv månaders fängelse.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser om sjuksköterskans agerande.

– Jag tycker att det är fel. Jag tycker att han borde ha fällts, säger Freij.

Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5-6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då vore sannolikheten stor att han hade överlevt.

Freij ska inom kort överlägga med föräldrarna men han tror att de går vidare till högre instans.

– Jag tror att det här kommer att överklagas.

SOS Alarm har gjort en lex Maria-anmälan men anser att det var sjuksköterskan som gjorde fel och inte följde rutinerna. Mannen blev av med sitt jobb efter dödsfallet.

Företaget säger i ett pressmeddelande att det inte kommenterar domen innan den vunnit laga kraft.

Vägrade sända ambulans – frias

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 15:48

Tingsrätten friar en sjuksköterska på SOS Alarm som vägrade sända en ambulans till en döende man.

I sin slutplädering yrkade kammaråklagare Gunnar Fjaestad på 8 till 12 månaders fängelse.

Den 52-åriga sjuksköterskan, som under rättegången beskrev symptombilden som oklar och att Emil Linnell ur medicinsk synvinkel verkade ”förvånansvärt pigg”, hävdade med bestämdhet att han är oskyldig och bör frias.

Rätten finner att det ”utan tvekan ålegat” sjuksköterskan att skicka ambulans. Men rätten finner det inte bevisat att Emil Linell inte skulle ha dött om ambulans hade skickats, och det är en förutsättning för att sjuksköterskan skulle kunna fällas.

Visserligen har sjuksköterskan, genom att inte skicka ambulans, gjort sig skyldig till ett ”otillåtet risktagande” enligt rätten. Men för att fällas för det brott han åtalats för krävs att det ”i hög grad” ska ha varit sannolikt att mannen inte dött om ambulans skickats.

Det är enligt rätten ett ”högt beviskrav som gränsar till visshet”. I prövningen av målet kan inte tingsrätten hitta denna höga grad av sannolikhet. SOS Alarm-sjuksköterskan frias därmed och blir heller inte skadeståndsskyldig.

Kammaråklagare Gunnar Fjaestad betonade under rättegången att Emil Linnell ringde och vädjade om ambulans 13 gånger.

Sjuksköterskan svarade att åklagaren skulle bli förvånad om han visste hur många som ringer till SOS Alarm och vädjar och hotar.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser om sjuksköterskans agerande.

– Jag tycker att det är fel. Jag tycker att han borde ha fällts, säger Freij.

Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5–6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då vore sannolikheten stor att han hade överlevt.

Freij ska inom kort överlägga med föräldrarna men han tror att de går vidare till högre instans.

– Jag tror att det här kommer att överklagas.

Johan Hedensiö, vd på SOS Alarm, säger i ett pressmeddelande att domen inte kommer att kommenteras innan den vunnit laga kraft.

Det är en ”unik och tragiskt händelse” och ansvarsfrågan i vård- och larmkedjan är ”stor, svår och oerhört viktig”, så därför behöver rättsprocessen få ha sin gång, enligt Hedensiö.

TUSENTALS LÄKARE MÖTTES AV KMR-DEMONSTRATION

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 15:34

”Släng ut den psykiatriska gökungen ur medicinen”, och ”Hur skall vi bota psykiatrins diagnossjuka” var budskapen på de banderoller som mötte tusentals läkare på väg till Läkarstämman på Stockholmsmässan i Älvsjö idag.

Närmare ett 40-tal KMR-medlemmar mötte läkarna på vägen mot mässan med bandroller, plakat och flygblad. Förvånansvärt många var positiva till demonstrationen.

”Bra att ni är här. Jag är själv läkare – och patient. Det är ett HELVETE!” var det en som sa.

En psykiatriker instämde i att det var för mycket piller och diagnoser. Han höll dock inte med om att medicinen och psykiatrin skulle separera, ”för det var så många patienter som hade somatiska problem och behövde medicinsk vård”. Vilket vi instämde fullhjärtat i, men att det kunde lösas på annat sätt.

En annan sa: ”Jag håller med er. Jag pluggar till läkare men skulle aldrig vilja bli psykiatriker. För mycket motvind!”

Mycket populärt var vårt ”Diagnoshjul” som gav diagnos / vinst varje gång! Och de som drog i hjulet fick ett ”Lyckopiller” utan biverkningar i form av godis.

Vårt budskap var klart och tydligt:

Psykiatrin skapar en epidemi av falska diagnoser

Det finns ingen verklig sjukdom bakom de framröstade psykiatriska diagnoserna, bara en klassificering av beteenden och livsproblem. Det finns heller ingen bot. Bara piller. I diagnosbibeln DSM står det dessutom att psykiatrin inte vet vad som orsakar psykisk störning eller sjukdom.

Man vet alltså ingenting!

Man har kallat avvikande beteende och livsproblem för psykisk sjukdom så länge att det accepterats som en vetenskaplig sanning – trots att de påstådda biokemiska obalanserna aldrig har kunnat bevisas.

Psykiatrin hör inte hemma inom medicinen. Läkare med integritet bör ta avstånd från psykiatrin så länge den vägrar att reformera sig och uppvisa resultat. Som det är nu så dräneras den övriga vården. Låt inte psykiatrin gömma sig bakom en vit rock. Låt psykiatrin uppvisa egna resultat istället för att förstöra ryktet för hela den medicinska professionen.