Arkiv för augusti, 2011

Patient fick inte medicin

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 20:46

Nu har två Lex Maria-anmälningar gjorts mot ett av kommunens vårdboenden. Trots att läkare ordinerat medicin och provtagning på två patienter fullföljdes inte detta av vårdpersonalen.

Ny app – internetmedicin.se för iPhone/iPad

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 15:34

Idag lanserade internetmedicin.se sin nya app för iPhone/iPad. För läkare och annan vårdpersonal blir appen ett bärbart verktyg i den kliniska vardagen och komplement till datorn. För annonsörer möjliggör appen en modernare och mer riktad kommunikation mot målgrupperna.

2011-08-31 14:15, Narkotikalagen, Gotland

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 13:44

Vid 12.30-tiden anträffades en man i 30-årsåldern på Östercentrum. Han uppvisade tydliga tecken på narkotikapåverkan. Han medtogs därför för provtagning. Dessutom togs narkotikaklassad medicin i beslag från mannen.

Socialstyrelsen kräver undersökning

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 11:29

Socialstyrelsen överklagar en dom i förvaltningsrätten för att få dra in legitimationen för en sjuksköterska. Sköterskan var inblandad när en för tidigt född flicka dog i ett uppmärksammat fall 2009. (TT)

Socialstyrelsen ger sig inte och överklagar en dom i förvaltningsrätten för att få dra in legitimationen för en sjuksköterska, skriver Dagens Medicin. Sköterskan, som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, varnades 2009 sedan hon givit en för hög dos natriumklorid till en för tidigt född flicka. Barnet avled senare och en läkare är åtalad för dråp.

Myndigheten vill att sjuksköterskan ska läkarundersökas för att se om hon är olämplig.

SCF kritiska till EU – förslag

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 10:54

Svenska Celiakiförbundet värnar om patientens – konsumentens – säkerhet. Det gör inte EU-kommissionen i sitt förslag. Tvärtom leder förslaget till en ökad ohälsa.

EU-kommissionen har lämnat in ett förslag till EU-parlamentet och -rådet om en ny förordning gällande bland annat livsmedel för speciella medicinska ändamål. SCF, Astma- och allergiförbundet och ICA Sverige AB är kritiska.

Mobiltelefondata på Haiti effektiviserar katastrofhjälp

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 10:27

Befolkningsrörelser efter katastrofer gör det svårt att leverera livsnödvändig hjälp till rätt plats och i rätt omfattning. Forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University, USA, har under jordbävningskatastrofen och koleraepidemin på Haiti utvecklat en ny metod för att lösa problemet – genom att löpande följa rörelserna av 2 miljoner anonyma mobiltelefoner och rapporterat direkt till hjälporganisationerna på plats. Metoden som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLoS Medicine kan få stor betydelse för framtida katastrofhjälp.

Rekorddonation till KTH ger Karolinska bildcenter

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 9:46

Tack vare rekorddonationen på 70 miljoner kronor till Kungliga Tekniska högskolan får Karolinska Universitetssjukhuset ett nytt centrum för högteknologisk medicinsk bildbehandling.

Skillnader inom cancersjukvården

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 9:29

Kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar både inom och mellan landstingen. Det framkommer i den första öppna, samlade jämförelsen av bland annat medicinska resultat och väntetider för tio vanligt förekommande cancersjukdomar i Sverige.

Filmande patienter växande problem

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 9:11

Det blir allt vanligare att patienter dokumenterar sina vårdkontakter med hjälp av mobiltelefonen, till vårdpersonalens stora förtret. Nu försöker landstingen stoppa videofilmandet med nya regler. (TT)

Det blir allt vanligare att patienter dokumenterar sina vårdkontakter med hjälp av mobiltelefonen, till vårdpersonalens stora förtret. Nu försöker landstingen stoppa videofilmandet med nya regler, skriver Dagens Medicin.

Värmland är ett av de landsting som reglerat patienternas möjligheter att dokumentera sina vårdkontakter. Bakgrunden var en pappa som under en förlossning plötsligt började filma barnmorskorna i stället för den blivande mamman.

– I stället för att filma själva födelsen filmade han hur personalen betedde sig, säger landstingsjuristen Isabelle Jacobsson.

Tilltaget upplevdes som kränkande och nu har landstinget tagit fram ett regelverk som förbjuder filmning, ljudupptagning och fotografering inom landstingets lokaler.

Enligt Dagens Medicin har flera andra landsting redan en policy som reglerar denna typ av dokumentation, eller så håller de på att utarbeta en.

Men dylika regler kan mycket väl bli ett slag i luften, berättar Isabelle Jacobsson. Detta eftersom patienter som spelar in vårdsamtal har lagen på sin sida så länge de själva deltar i samtalen.

– Vi pratar med patienterna om att det handlar om en förtroendesituation, men vi kan inte vidta några rättsliga åtgärder.

Patienter spelar in vårdkontakter

Nyheten uppdaterades 2011-08-31 7:59

Det blir allt vanligare att patienter dokumenterar sina vårdkontakter, skriver Dagens Medicin.