Arkiv för juli, 2011

Minimaskin hittar hiv och syfilis

Nyheten uppdaterades 2011-07-31 21:59

En portabel analysmaskin, Mchip, som inte är större än ett kreditkort har tagits fram. Maskinen är lika bra på att hitta infektionssjukdomar, som hiv och syfilis, vid blodanalys som sjukhusens stora analysmaskiner, enligt en studie publicerad i Nature Medicine. Utvecklarna av Mchip tror att den kan komma till användning i fattiga länder där det är svårt för folk att ta sig till kliniker.

Medicinstöld från vårdcentral

Nyheten uppdaterades 2011-07-31 15:31

Tjuven eller tjuvarna lyckades krossa en ruta obemärkt och kunde därefter stjäla en mängd mediciner från Hörnefors vårdcentral.

Hjortron kan bli en guldgruva

Nyheten uppdaterades 2011-07-30 8:55

Hjortron med sin egenskap av hög bakteriedödande effekt, har väckt stort intresse.

Nu pågår ett experiment inom projektet ”Bärkraft” för att framställa produkten
hjortronkärnolja.

— Om man kan producera allt det som efterfrågas så har vi en världsmarknad,
säger läkaren Reimert Riemertzon som arbetar med kliniska studier inom
projektet Bärkraft.

Hjortronkärnolja kan bli en gångbar ingrediens i kosmetiska och medicinska
produkter. Vid extraktion kan även naturliga aromer tas fram, vilket ger nya
dofter och smaksättningar framförallt inom kosmetikaindustrin- och
livsmedelsindustrin, men även inom läkemedelsbranschen.

Varför laga det som inte är trasigt?

Nyheten uppdaterades 2011-07-30 8:06

Professor i socialmedicin: Det är i dag fler som vill höja alkoholskatten än som vill sänka den.

ADHD – SJUKFÖRKLARING AV NORMALA BARN

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 21:05

ADHD är en bluffdiagnos som är baserad på en checklista av olika beteende. Det finns absolut inga medicinska test som kan visa att ADHD existerar. Trots det har många miljoner barn i västvärlden blivit diagnostiserade och satt på droger såsom Ritalina, Adderall och Concerta vilka klassificeras i samma narkotikagrupp som kokain, morfin och opium.

Misstänkt mord i Smedjebacken

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 12:36

extra_ny
Vid 01.40-tiden på fredagen larmades polis och räddningspersonal till en adress i Smedjebacken med anledning av ett dödsfall. En 67-årig man hade hittats död i en lägenhet under sådana omständigheter som gör att det för närvarande inte ser ut som om mannen avlidit av naturliga orsaker. Av den anledningen har polisen inlett en förundersökning. En kvinna i 50-årsåldern, som också fanns i lägenheten, har frihetsberövats för att förhöras om dödsfallet. Lägenheten har spärras av för teknisk undersökning och kroppen ska genomgå rättmedicinsk undersökning.

”Hiv-smittade tvingas äta kodynga”

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 12:09

Bristen på mat tvingar invånarna i Swaziland att vidta drastiska åtgärder. Enligt aktivister äter somliga hiv-positiva kodynga eftersom deras bromsmediciner inte verkar på fastande mage.

89-årig man glömdes på kokhet balkong

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 10:27


Personalen på ett äldreboende i Falun tog med en 89-årig man ut på en balkong. Sen glömdes patienten bort i den heta sommarvärmen. Först flera timmar senare upptäcktes mannen, som vid det laget blivit uttorkad och medtagen. – När man tog in honom fick han ingen vätska. Han kunde inte dricka själv, säger Ann Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Falun.

Svår väntan för anhöriga och personal

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 6:01

Oroliga anhöriga och personal får vänta länge på beslut i Lex Maria-ärenden. Tre månader är socialstyrelsens målsättning, men det tar ofta betydligt längre tid. En anmälan från Växjö i september är fortfarande obehandlad.

– Det stämmer. Under det här året har vi haft väldigt långa handläggningstider och det har flera orsaker, säger Mette Marklund, sektionschef på socialstyrelsen i Malmö.
En är att myndigheten, förutom de händelser som vårdgivare är skyldiga att anmäla, nu också får ta emot anmälningar från enskilda. Dessa behandlades tidigare av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Förändringen trädde i kraft vid årsskiftet och en hel klump ärenden lyftes över till socialstyrelsen – utan att personalstyrkan ökade.
– Dessutom har vi inte haft alla tjänster besatta, säger Mette Marklund.
I Växjö kommun ser medicinskt ansvariga sjuksköterskan Carina Yngvesson en tydlig skillnad. Tidigare tog socialstyrelsen inte mer än ett halvår på sig. Nu närmar sig handläggningstiden ett år.
– Vi gjorde en anmälan i september och två i december, utan att ha fått beslut. När vi skickar in anmälan har vi redan gjort en händelseanalys och vidtagit åtgärder, så för oss är det kanske inte så allvarligt. Det är värre för oroliga anhöriga och personal som går och väntar.
I vissa fall kan det dock gå fortare. I tisdagens tidning skrev Smålandsposten om en Växjöbo som skadats i en fallolycka men där frakturer upptäcktes först efter sex dagar. En Lex Maria-anmälan om händelsen skickades in den 19 maj och beslut togs den 22 juli.
Enligt Mette Marklund görs en viss prioritering av ärendena. Allvarliga fall där det finns pågående risker kan tas tidigare. I de fall där kommunen redan planerat och vidtagit åtgärder är det inte lika bråttom. Att det går snabbt kan också bero på en lycklig slump, men framöver ska handläggningen löpa bättre med alla ärenden hoppas Mette Marklund.
– Nu har vi alla tjänster besatta och att vi fick ta över ärenden från HSAN var en engångsföreteelse.

Buller i hus stort problem

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 5:14

Sverige har för första gången på tjugo år åter en bostadsminister. Det är välkommet. Bostadspolitik har många dimensioner, och dessa kan nu hanteras på ett samordnat sätt.
I bruset av de många frågor som bostadsministern har att ta itu med måste även bullerfrågan höras. I takt med den ökande trafikmängden skapar buller allt större problem. I Sverige beräknas närmare 20 procent av befolkningen vara utsatt för bullernivåer från vägtrafik över de riktvärden som är fastställda för bostäder.
Resultat från internationella och nationella studier tyder på att risken för högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar ökar vid långvarigt boende i områden med höga ljudnivåer från vägtrafikbuller och flyg.
En studie gjord av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum och Sahlgrenska akademin visar att uppemot 800 dödsfall i hjärtinfarkt årligen kan relateras enbart till trafikbuller.
Bullret måste reduceras genom åtgärder längs vägarna eller järnvägarna i form av avskärmning, samhällsplanering, ljudisolering, hastighetssänkningar med mera.
Vägverket vidtar bullerskyddsåtgärder vid äldre hus där den ekvivalenta bullernivån vid husväggen uppgår till 65 dB(A) eller mer men däremot inte vid hus med lägre bullervärden.
För nya hus som byggts tillämpas den lägre gränsen 55dB(A) vid husväggen.
Riksdagens civilutskott skriver i betänkandet 2008/2009:CU30 att drygt två miljoner svenskar (beräknas) vara utsatta för bullerstörningar som överskrider det uppsatta riktvärdet på 55 dB(A). Arbetet med att förbättra denna situation måste ges högsta prio­ritet.
Den så kallade infrastrukturpropositionen 1996/97:53, slår fast att bullernivåer inomhus inte bör överstiga 30dB(A) ekvivalent värde och utomhus inte överstiga 55dB(A) ekvivalent värde.
Mot bakgrund av denna målsättning har riksdagen ställt sig bakom ett åtgärdsprogram som i den första etappen innebär att bullernivåerna för befintlig bebyggelse tillåts uppgå till 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för trafikbuller.
Detta skall alltså ses som ett etappmål och i den takt som de mest bullriga miljöerna åtgärdas, till exempel fastigheter som drabbas av flygbuller, kan även denna nivå justeras nedåt.
Men ambitionerna måste sättas högre och arbetet snabbas på. En majoritet av de svenskar som bor vid bullerutsatta områden bor i äldre hus, byggda innan de nuvarande reglerna antogs om att alla nybyggda hus inte får ha en ekvivalent bullernivå som överstiger 55 dB(A) vid husväggen. Det är inte rimligt att dessa ska behöva uthärda detta.
Samma bullergränser som de som gäller för nybyggda hus bör på sikt gälla även för befintliga hus. Av folkhälsoskäl bör detta prioriteras. Gränsen 55 dB(A) vid husväggen bör gälla alla bostadshus, inte bara några.
Bostadsministern är placerad på socialdepartementet. Det borde vara gynnsamt för bullerfrågan, som har direkt koppling till folkhälsan.
Debatten om buller får inte tystna.
Gert Forsberg, regionchef
Villaägarnas riksförbund