Vinstvarning från Getinge

Nyheten uppdaterades 2013-01-11 8:49

varnar för att resultatet före skatt blir sämre än väntat. För stannar vinsten på 3,6 miljarder kronor, rensat för kostnader för förvärvet av TSS och relaterade omstruktureringar. ”Efterfrågan på koncernens produkter utvecklades svagt under årets sista kvartal vilket påverkat såväl som fakturering negativt”, skriver bolaget.

Källa: Helsingborgs Dagblad: Nyheter

Lämna gärna en kommentar