Videomöten höjer vårdkvalitén i Västerbotten – men vården i övriga landet släpar efter med tekniken

Nyheten uppdaterades 2012-03-22 9:09

kan höja kvalitén och sänka kostnaderna i vården, men är långsam på att ta till sig tekniken. Det visar en färsk undersökning som Cisco och Telia genomfört för att ringa in i olika sektorer i näringslivet och samhället – inom vården kan bara en fjärdedel av verksamheterna använda videomöten. läns landsting är ett undantag. Här arbetar man fokuserat med videomöten och sparar många miljoner kronor årligen.

Undersökningen har genomförts av TNS-Sifo bland 4278 medarbetare i olika branscher med syfte att ta reda på hur man använder bland annat virtuella möten, mobila tjänster, sociala medier och annan kommunikationsteknik. Resultaten har vägts samman till ett indexvärde som speglar teknikmognaden i samhället och näringslivet.

Index för - och omsorgssektorn hamnar på 28 på en 100-gradig skala och är lägst jämfört med övriga branscher. Bank- och finanssektorn ligger högst på index 52 medan det genomsnittliga indexet för samtliga branscher är 39.

På de mer specifika undersökningsfrågorna om , webb- och telefonmöten hamnar vårdsektorn också lågt. 26 procent av vård- och omsorgsverksamheterna kan använda videomöten externt och internt, men endast 16 procent använder virtuella möten aktivt. Snittet för alla branscher och sektorer ligger på 35 procent. 

Västerbotten i bräschen
Västerbottens läns landsting med sina långa geografiska avstånd mellan vårdinrättningarna ligger långt fram i användningen av videomöten, både i vården av patienter och internt mellan vårdpersonalen. Västerbotten har arbetat med video sedan 1995 och antalet videomöten ökar stadigt med cirka 35 procent per år. Många patienter i länet är vana vid att träffa en läkare på distans via videokonferens.

Thomas Molén är medicinteknisk ingenjör i Västerbotten och dessutom för den Nationella tjänsten för video- och i Sverige. Han menar att landstingen i övriga landet borde skynda på utvecklingen och följa Västerbottens exempel för att kunna ge bättre och mer effektiv vård.  

– Det finns en enorm potential med video i vården. Jag uppskattar att vi genom videosatsningen har kunnat sänka resekostnaderna för läkare, vårdpersonal och patienter med åtskilliga miljoner kronor per år. Ännu viktigare är att vi har kunnat höja vårdkvalitén och skapa ett mer effektivt arbetssätt. Läkare och specialister kan t ex enkelt koppla upp sig och ställa diagnoser gemensamt i svåra fall, något som tidigare krävde långa resor. Både personalen och patienterna är väldigt nöjda med videolösningarna, säger han och tillägger att videomöten är lika relevant för storstadslän där trafikköer gör restiderna långa.

Andrés Portillo, Sverigechef för Cisco Collaboration som tillverkar och utvecklar videokonferenssystem och samarbetsverktyg, menar att många vårdverksamheter nu funderar på att satsa på video.

– Tekniken finns sedan länge och likaså kapaciteten i näten. Jag tror att vi får se ett genombrott för virtuella möten i vården de närmaste åren, bland annat som ett sätt att klara utmaningarna med en åldrande befolkning. 

För mer information:
Andrés Portillo, Sverigechef Cisco Collaboration, : 0701-05 40 00,e-post: anportil@cisco.com

Thomas Molén, förvaltningsordförande, Nationella tjänsten för video- och distansmöten och medicinteknisk ingenjör i Västerbottens läns landsting, tfn: 070-535 86 02, e-post: thomas.molen@vll.se

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar