Vibrationer från nattliga godståg negativt för hälsan

Nyheten uppdaterades 2013-02-11 9:35

Ökad på europeiska järnvägsnät riskerar att påverka sömnen och hälsan för de som bor i närheten av spåren. En studie vid - och vid Sahlgrenska akademin, där försökspersoner exponerades för samma - och som från nattetid, drar slutsatsen att nivåer för vibrationer och buller från godstågen bör regleras för att undvika…

Källa: Forskning.se

Lämna gärna en kommentar