Verksamhetschef lämnade i protest mot neddragningar

Nyheten uppdaterades 2011-10-18 6:34

Att minska antalet slutenvårdsplatser i kommer att bli svårt. Det menar den nyligen avgångna verksamhetschefen . Hon kunde inte tänka sig att leda kliniken vidare under de premisser som nu gäller.

I slutet på förra veckan skickade 18 enhetschefer, överläkare och medicinskt ledningsansvariga läkare inom vuxenpsykiatrin ett protestbrev där de slår fast att förtroendet för landstingets ledning av psykiatrin är förbrukat.
De kände inte att det gick att föra dialog med den , hade svårt att ha förståelse eller förtroende för tjänstemännen och landstingspolitikerna ovanför verksamhetsnivå. De svårigheterna har funnits under flera år menar företrädarna för vuxenpsykiatrin. Nu, ljuset av en stor utredning av verksamheten och ett nytt besparingsarbete blev läget akut.
Solveig Svensson har känt kollegornas frustration och ville inte längre vara kvar när skarpa förslag för att komma åt dagens budgetunderskott på 12 miljoner kronor började diskuteras.
– Jag vill inte sätta mina patienter i en kvalitetssänkning och jag menar att det kommer att bli svårt att stänga slutenvårdsplatser. Vi har idag ständiga överbeläggningar i slutenvården och det handlar om våra ­sjukaste patienter, säger Solveig Svensson.
Inom exempelvis äldrepsykiatrin har beläggningssiffrorna under 2011 varierat mellan 104–123 procent månad efter månad.
Hon menar att vuxenpsykiatrin kommit mycket långt sedan det senaste stora sparbetinget lades 2008, då skulle 30 miljoner kronor tas bort.
– Ett led i det arbetet har varit att styra mot öppenvårdsplatser och det är något jag alltid värnat om. Men vi kan inte förskjuta kliniker rakt ut i öppenvården på kort tid. Inte utan att ha alla andra aktörer med oss, som kommunerna.
Därför tror hon heller inte att det är möjligt att avvecklar några vårdplatser inom slutenvården under 2012.
– Ska den här förändringen ske måste det göras i sakta mak. Annars kan jag inte tolka det på annat sätt än att politiker och landstingsledningen ifrågasätter inskrivningarna. Då är man inne och taffsar på den medicinska bedömningen.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar