VECKANS NYHETSBREV, W1148, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 18:29

Välkommen till nytt frukostmöte,
Torsdag den 8 december, 2011 med Technogarden Engineering Resources AB

Ett nytt frukostmöte i arrangemang av The
Province och Compare 

TEMA: Injektion av kunskap
och inspiration från andra teknikbranscher!

Många av de
mest framgångsrika företagen lär sig och inspireras av andra företag, även
utanför den egna branschen.

Vi visar på
hur effektiva resultat skapas genom att införa nya kunskaper hämtade från olika
branscher.

Anna Kramer,
med mångårig erfarenhet från bl.a. pappers- och medicinteknikindustrin, 
berättar och delar med sig av egna erfarenheter.

Datum:
      Torsdag, 8 december, 2011 kl. 07.30 – 09.00

Plats:          Bryggaregatan
9, Karlstad

Anmälan:    e.soderlund@paperprovince.com eller  maria.johansson@compare.se 

senast  5 december!

Bjud med
dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda näterken!

Klusterpolitiken i Värmland präglas av konsensus
visar en studie vid Karlstads universitet. Kluster som organisationsform är ett
effektivt sätt att hantera motstridiga intressen, samtidigt som de
maktrelationer som alltid finns i denna form av organisering döljs. Det
aktualiserar frågor om hur demokratin fungerar och om möjligheten att utkräva
politiskt ansvar.


Tillväxtpolitiken i Sverige har utvecklats för att hantera effekterna av en
allt mer globaliserad värld, socialt, ekonomiskt och politiskt, säger Line
Säll, doktorand i statsvetenskap, som genomfört studien. Regionala aktörer som
till exempel regionförbund har fått rollen att organisera samspel mellan
företag, universitet och offentlig sektor med syfte att utveckla
konkurrenskraftiga regioner. Fokus i detta arbete handlar ofta om att skapa
förutsättningar för ett gynnsamt innovationsklimat i regionen.

Kluster som politik

Kluster har blivit ett centralt begrepp inom tillväxtpolitiken för att beskriva
denna form av ekonomisk och politisk organisering. Studien handlar om hur vi
kan förstå klusterbyggande som politiska processer.

– Frågan är om det är möjligt att diskutera och ha olika
åsikter om klusterpolitiken på den offentlig-politiska arenan, säger Line Säll.
Studien visar att klusterpolitiken i Värmland präglas av konsensus. Denna form
av organisering är ett effektivt sätt att hantera motstridiga intressen bland
dem som involveras, samtidigt som den för med sig flera centrala problem.
Framför allt handlar dessa om att klusterpolitiken riskerar att dölja de
maktrelationer som alltid finns i denna form av organisering, något som
aktualiserar centrala frågor om hur demokratin fungerar och om möjligheten att
utkräva politiskt ansvar.

Stor satsning på forskning om regionala samhällsbyggen

Karlstads universitet beslutade 2009 att ett prioritera forskningsområdet
regionala samhällsbyggen. Detta är en unik satsning i landet, som handlar om
vad som kan sammanfattats som forskning om livsmiljöer, organisering och
utveckling på nivåer under den nationella. En särskild forskarskola inrättades
samtidigt med åtta doktorander. Nu är den första avhandlingen från denna forskarskola
publicerad, Line Sälls avhandling i statsvetenskap; Kluster som teori och
politik: Om den regionala tillväxtpolitikens diskursiva praktiker. Studien är
finansierad genom SLIM, Systemledning av innovativa miljöer i norra
Mellansverige, som är ett samarbete mellan Region Värmland, Region Gävleborg,
Region Dalarna, Vinnova, Tillväxtverket, Karlstads universitet, Högskolan i
Gävle, Högskolan i Dalarna, samt Regionala utvecklingsfonden

För mera information kontakta Line Säll, doktorand i statsvetenskap, telefon
054 700 23 36 eller

0709 780 835.

► Reconsil AB – nytt
medlemsföretag i The Paper Province

Nu
kan vi hälsa Reconsil AB som nytt medlemsföretag i The Paper Province!

Reconsil
är ett konsultföretag, som jobbar med Miljösanering, Arbetsmiljö, Skydd och
Säkerhet samt

Kemikaliehantering. VD är Marcus Gustafsson, tidigare VD för AkzoNobel i
Skoghall. Läs mer om

Reconsil på:  www.reconsil.se

Jobb hotas på
Skoghall

2011-11-30

Cirka 200 arbetstillfällen hotas på Stora Ensos bruk i
Skoghall då företaget utreder outsourcing av underhållsarbetet.

Förändringen har sin
grund i en omorganisation, men från Stora Enso vill man inte kommentera
uppgifterna ännu. Man hänvisar till en avsiktsförklaring som väntas i mitten av
december, som kommer att omfatta flera av koncernens bruk.

– Skoghalls bruk har
gjort två omorganisationer, 2007 och 2009, och är enormt slimmat. Det finns
absolut ingen som sitter och rullar tummarna, säger Peter Östergren, ordförande
i Pappers avdelning 36 till Värmlands Folkblad./KB

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

► Många intressanta diskussioner på energiträff

I
tisdags möttes ett trettiotal energiintresserade från The Paper Province medlemsföretag
i samband med Energy Squares energiträff. Det var den fjärde i ordningen med
syftet att träffas och utbyta idéer samt diskutera gemensamma
utvecklingsprojekt.

Mötet inleddes med information från Energy Square. Magnus Persson berättade om algprojektet som nu fått finansiering av Vinnova och där delar av konstellationen bildades
på förra energiträffen. Patrik Johansson berättade sedan om patentworkshopen
som genomfördes på Värmlands Innovations- och Tillväxtdag. Hanna Karlsson
presenterade The Packaging Greenhouses nya utbildningar. Därefter presenterade
två av de fem industridoktorander, med energianknytning, sig själva; Christer
Gustavsson Pöyry och Anders Ottosson Metso Paper Karlstad. Ulf Germgård,
Karlstads universitet, berättade därefter om vad som händer inom gruppen
Skogsindustriell Förädling och Energiteknik. För att ge en skjuts in i
gruppdiskussionerna avslutade sedan Leif Löfgren från Stora Enso Skoghall med
att berätta om Värmeforsks verksamhet och om deras Skogsindustriella program
-14.

Därefter följde livliga
gruppdiskussioner om dagens samtalspunkter:

 • Utbildning
  • Energieffektivisering vid papperstillverkning
  • Lean Energy
  • VARMEEKOM
  • Projektutveckling inom Värmeforsks prioriterade
   områden
  • Gamla patent blir nya innovationer
  • Möjliggöra kommersialisering

Eftermiddagen avslutades med att
grupperna fick sammanfatta vad som framkommit i respektive grupp och diskutera
detta med de andra.

www.energysquare.se

Läs
mer på: www.paperprovince.com

► Duni lanserar ett revolutionerande nytt dukmaterial


En ny stjärna är född. Den heter ™ – the evolution of linen. Evolin™ är ett nyutvecklat material som för första ången kombinerar engångsproduktens bekvämlighet med utseendet och känslan hos linne. Evolin sparar tid och pengar samt ger ökad flexibilitet utan att
kompromissa med kvalitet.

 

Evolin är ensam i sitt slag. Det är en helt unik produkt framtagen för att möta högt ställda krav och utvecklad i samarbete med några av Europas främsta krögare. Den kombinerar på ett unikt sätt engångsproduktens bekvämlighet med linnedukens utseende och känsla och kan därför skaka om marknaden för dukar. Detta är alternativet till linne som marknaden sökt.

Att använda Evolin ger flera fördelar – mer tid, ökad flexibilitet och mindre
bekymmer.

Dukar kommer att finnas i förrådet när de behövs, rena och klara att använda och med jämn kvalitet. Och som en extra fördel kommer dukningarna att ha en perfekt symmetri med identiska vikningar och linjer. Evolin är dessutom ett smart val, både när det gäller ekonomi och miljöpåverkan. Det kommer inte att finnas anledning att betala för extra lager eller för överraskningar och efter användning finns flera miljömässigt ansvarsfulla sätt att göra sig av med den. Evolin tillverkas av förnyelsebara material och uppfyller europeisk standard för kompostering (EN 13432).

Besök www.evolutionoflinen.com   för att ta del av utvecklingen och höra vad våra ambassadörer säger om Evolin™. Där kan du också anmäla dig som testkund och bli först att använda Evolin™.

Gör dig redo att ta del av dukningsevolutionen!

För mer information kontaktas:

Marielle Noble,
Kommunikationsdirektör, Duni AB

: 0734-196179

marielle.noble@duni.com         Läs mer på: www.paperprovince.com

► ÅF i Karlstad fortsätter nyanställa

På ÅF i Karlstad råder det högtryck inom flera av kontorets specialområden.
Nyrekryteringarna fortsätter och senast har bl a avdelningen för el och automation fått nya medarbetare.

Anders Berglund, som är sektionschef för el- och automationsavdelningen på ÅF:s Karlstadskontor, är mycket nöjd med utvecklingen. Han betonar att ÅF har satt upp höga mål när det gäller nyrekryteringen. Siktet är inställt på att fördubbla arbetsstyrkan fram till 2015!

Den 23 november tillträdde Fredrik Andersson som ny teamledare inom avdelningen
industriell el. Han ansvarar för en grupp på tio personer och kommer med sin
mångåriga erfarenhet i branschen ytterligare att förstärka ÅF:s kompetens inom
industriell el.

Under större delen av 2012 ska Fredrik dock fullfölja sitt engagemang i Stora
Ensos uppdrag World 2012 (nya renseriet). Hans position som teamledare kommer
därför inte att vara fullt utnyttjad förrän under senare delen av året. Fredrik
ser med stort intresse fram emot sin roll i ledande befattning.

Nya medarbetare i Fredriks team är också Dick Hedelund, elingenjör och Martin
Pluto, elkraftsingenjör. Därutöver har ÅF även förstärkt sin avdelning för
anläggningskonstruktion och beräkning med Anders Melin samt inom Industriell IT
med Anna Andersson-Blomqvist.

Anders Berglund poängterar att ÅF:s tydliga målsättning att växa, tillsammans
med alla nya krafter, skapar en härlig framåtanda och positiv energi i hela
företaget.

Läs mer på: www.paperprovince.com

levererar grön teknik till grön näring

Energieffektiviserar holländskt växthus som värms med biobränsle med 20-30%


Just nu odlas hundratusentals julstjärnor och lika många cyklamen i Kwekerij Wouters 20 ha
stora växthus i Holland. Cyklamen är färgstarka, lättskötta skönheter som kvalat in på svenskarnas 10-i topp lista för krukväxter. Julstjärnan tog redan på 60-talet tog över som vår mest köpta julblomma.

Men gröna växter betyder inte alltid gröna odlingsmetoder. Större delen av växthusen i
Holland värms med fossila bränslen som naturgas eller olja. Familjen Wouters
däremot, som är en av Hollands största blomsterodlare med en produktion kring
100 miljoner plantor om året, hör till de som ställt om till att elda med biobränslen. Och efter att grannen på andra sidan vägen tidigare i år installerat energi- och miljöteknik från Opcon Bioenergy så beställde även Kwekerij Wouters i veckan rökgaskondensering och rening från Opcon.

Genom installation av rökgaskondensorn SRE Renergi så renas rökgaserna samtidigt som
stora delar av den energi som tidigare gick upp i rök återvinns.
Energieffektiviseringen uppgår till 20-30% beroende på vilket bränsle som
används. Därigenom kan Kwekerij Wouters få ut ytterligare 1-1,5 MW effekt ur
sin panna på drygt 5 MW.

– Vi har levererat över 100 sådana här anläggningar i tretton länder. Främst har det varit till
biomasseeldade fjärrvärmeverk men vi börjar nu få fler och fler kunder också inom andra näringar som sågverk och även växthus. Det är fortfarande få växthus som gått över från uppvärmning med fossila bränslen till biobränslen. Men när de väl går över till biomassa så kan vår teknik erbjuda kraftigt sänkta utsläpp samtidigt som energieffektiviseringen gör investeringen ekonomiskt lönsam, säger Lars Rådberg, ansvarig för Opcon Bioenergys nya kontor i Frankrike.Anläggningen som skall levereras under början av 2012 blir Opcons
fjärde rökgaskondensering till Holland.

Opcon Bioenergy är en del av Opcons affärsområde Renewable Energy och deras satsning
på bland annat Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon Bioenergy allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket .

Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och
energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen
kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53

Läs mer på: www.paperprovince.com

Fortsatt satsning på bioplastbarriärer inom Billerud

Billerud integrerar utvecklingsarbetet inom området bioplaster och andra framtida material som tidigare skett inom dotterbolaget Tenova Bioplastics AB.

Billerud förvärvade Tenova Bioplastics AB 2009 för att fördjupa kunskapen och utforska nya möjligheter att kombinera bioplast med papper i smarta förpackningar. Nu integreras utvecklingsdelen helt i Billerud.

I samband med detta kommer produktionsverksamheten som idag är förlagd till Åby att överföras till det norska bolaget BioBag  International AS.
Billerud blir i och med övergången minoritetsägare i det norska företaget. Inom
vissa utvecklingsprojekt kommer Billerud att ha ett nära samarbete med BioBag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef,
08-553 335 01, 070-248 15 17

Läs mer på: www.paperprovince.com

Opcon: Saxlund tar Waste-to-Energy order i
Stuttgart

Energi- och
miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har
tagit en prestigeorder på leverans av slamhanteringsutrustning för Stuttgarts
Stads expansion av avfallsförbränningsanläggningen vid vattenreningsverket
Stuttgart Mühlhausen. Ordervärdet uppgår till 15 mkr.

Expansionen av avfallsförbränningsanläggningen ökar vattenreningsverkets kapacitet att
tillvarata avloppsslam också från närliggande mindre vattenreningsverk.
Avloppsslammet torkas och används som biobränsle för produktion av förnyelsebar
energi som ersätter fossila bränslen i Stuttgarts energimix.

– Saxlund är glada att vara en del i den här utvecklingen där vi skapar värde ur avfall.
Utöver att öka användningen av förnyelsebara bränslen och minska utsläppen av
koldioxid så finns ytterligare fördelar för miljön. Genom förbränning av avloppsslam i dessa moderna avfallsförbränningsanläggningar så minskas även utsläpp av tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver, säger Christoph Groffmann, vd Saxlund International GmbH.

Kärnan i leveransen är Saxlunds Solids Pump som designats särskilt för att hantera
avloppsslam. Den är också avgörande för den höga tillgänglighet, miljövänlighet
och effektivitet som Saxlund erbjuder. Ordern kommer samtidigt som Saxlund i
förra veckan avslutade en liknande leverans till Tysklands största
vattenreningsverk, Hamburg Köhlbrandhöft.

– Sedan Tyskland förbjöd deponi av avloppsslam i mitten av 2000-talet har Tyskland lett
utvecklingen av Waste-to-Energy lösningar inom det här området. Med 20 års
erfarenhet och förstklassiga referenser som Hamburg och Stuttgart har Saxlund
etablerat sig som teknikledare inom slamhantering., säger Rolf Hasselström, vd
och koncernchef Opcon AB.

Saxlund International GmbH är en del av Opcons satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från
design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och
förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund.

Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och
energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk,
pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning
till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon
Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

Förytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

► Planerad försäljning av Nordic Paper avbryts

Processen för att sälja Nordic Paper, med pappersbruk i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Sverige och Greåker i Norge, har avbrutits.

Försäljningen av Nordic Paper drevs fram i början av året av riskkapitalbolaget Norgesinvestor III, somäger 32,6 procent av bolaget. Carnegie fick i uppdrag att finna köpare, men nu
har uppdraget avslutats, skriver Dagens Industri.

– Det har att göra med det ekonomiska klimatet ute i Europa och världen,
kommenterar Nordic Papers VD, Jan Runo. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

Greenhouse öppna utbildningar:

▪     Kurs i Energieffektivisering vid
papperstillverkning (3 dagar) 24-26 januari, 2012

▪     Kurs i Kemisk massateknik, grund
(2,5 dagar) 31 januari-2 februari 2012

För mer information och kursanmälan kontakta oss på tel.
054-24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com

► Kurserbjudande från
KOMPETENSCENTRUM:

▪    Effektivt
Ledarskap steg 1 (6 dagar) 6-7 dec., 10-11 jan. samt 14-15 feb., 2012

▪    Effektivt ledarskap steg 1 i
Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj, 2012

      Plats: Hotel Selma Lagerlöf i
Sunne.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla
Falck på tel. 054-24 04 91 eller via

e-post c.falck@paperprovince.com

The
Paper Province
  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i
Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala
leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell
Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria , VD, på tel. 070- 621 11
72 eller besök vår webb – sida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: 

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga
kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

The Paper Province

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 –  24 04 60, Fax. 054 –  24 04 69

info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       

Maria Hollander (VD)

Tel. 054 – 24 04 62

Mobil 070 – 621 11 72

m.hollander@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

Tel. 054 – 24 04 66

Mobil 070 – 328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver

6 – 7 december. – Kurs: Effectivt Ledarskap – steg 1   (forts. 10 – 11 och 14 – 15 februari 2012)

  Paptech Finland 2012 – Wanha Satama, Helsinki,

  March 21-22, 2012

  www.paptech.com

  
   

China Paper 2012 – INTEX, Shanghai,

  September 10-12, 2012

  www.chinapaperexpo.cn

 
  
 

IPX India 2012 – Bombay Exhibition Centre, Mumbai,

  December 13-15, 2012

  www.ipxindia.com

 
  
 

IPX Russia 2013 – All-Russian Exhibition Center,
  Moscow

  April 9-11, 2013

  www.adforumworld.com

 
  
 

PulPaper 2014 – Helsinki Exhibition and Convention
  Centre, Finland,

  June 3-5, 2014

  www.pulpaperevent.com

 
  
 

SPCI 2016 – Stockholm International Fairs, Sweden,

  dates to be confirmed. www.spcievent.com

 
  
 

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar