VECKANS NYHETSBREV, W1147, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Nyheten uppdaterades 2011-11-29 15:36

► Ragn-Sells AB / Industrientreprenader – nytt medlemsföretag i

Nu kan vi hälsa Ragn-Sells AB / Industrientreprenader välkomna som nytt
medlemsföretag i The Paper Province.

De är specialiserat på att leda, genomföra och utveckla funktionslösningar för processindustrin.

Detta genom att effektivisera processen inom avfallsområdet. I utbudet ingår
omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt avfall, marksaneringar,
revisions- och underhållstjänster, drift och avslut av deponier samt
behovsanpassade serviceåtaganden.

I är de 11 personer anställda, och kontaktperson är Björn Sefton, .
0709 – 27 23 55.

Läs mer på: www.ragnsells.se


Kraftsamling i processautomation

Den 13 december samlar vi alla kontaktpersoner och andra intresserade på
Karlstads Teknikcenter. Tanken är att tillsammans genomföra en workshop kring
kraftsamling i processautomation.

Vi välkomnar personer som arbetar med
Processautomation men även andra intresserade inom detta område.

Arrangemanget genomförs i samarbete mellan The Paper Province och ProcessIT Innovations i Luleå.

Vi samlas klockan tio på Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6 i
Karlstad.

Vi kommer att presentera syfte, innehåll och förväntat resultat av det pågående
arbetet med en nationell agenda för processautomation.

Under dagen görs även en genomgång, med diskussioner och samtal, kring
utmaningar och möjligheter inom processautomation.

Några av deltagarna är , Metso Automation AB, Åke Ånesjö, Stora
Enso Skoghalls Bruk och Malin Jervant, Billerud AB Gruvöns Bruk.

De kommer dessutom var och en att hålla kortare presentationer kring vad de
skulle vilja se för utveckling i Sverige gällande processautomation.

Ledare för Workshopen är Anders OE Johansson, CEO ProcessIT Innovations

vid Luleå Tekniska Universitet.

Plats: Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad

Datum: Tisdag den 13 december 2011

Tid: 10.00 – 14.00 (Inkl. lunch)

Anmäl dig till Elisabeth Söderlund, e.soderlund@paperprovince.com , senast 6 december!

► Välkommen till nytt frukostmöte, Torsdag den 8 december, 2011 med Technogarden Engineering Resources AB

Ett nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare 

TEMA: Injektion av kunskap och inspiration från andra teknikbranscher!

Många av de mest framgångsrika företagen lär sig och inspireras av andra företag, även
utanför den egna branschen.

Vi visar på hur effektiva resultat skapas genom att införa nya kunskaper hämtade från olika
branscher.

Anna Kramer, med mångårig erfarenhet från bl.a. pappers- och medicinteknikindustrin, 
berättar och delar med sig av egna erfarenheter.

Datum: Torsdag, 8 december, 2011 kl. 07.30 – 09.00

Plats: Bryggaregatan 9, Karlstad

Anmälan:    e.soderlund@paperprovince.com eller  maria.johansson@compare.se 
senast  5 december!

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda näterken!

Billerud har tilldelats två utmärkelser i IR Nordic Markets, en årlig utvärdering av
svenska börsbolags finansiella kommunikation. Dels erhöll Billerud priset som
bästa Mid Cap bolag, dels utsågs Billeruds IR chef Sophie Arnius till bästa IR
chef i Mid Cap kategorin.

IR Nordic Markets är Nordens största IR-studie och utförs av Regi för fjortonde året i
rad. I den studie som igår presenterades på IR Nordic Markets Awards 2011
ligger bedömningar från analytiker i Norden och Europa till grund för analys av
börsbolagens finansiella kommunikation. 

”Vi är mycket stolta över dessa två utmärkelser. Finansiell kommunikation är
strategiskt viktigt för oss och är vårt främsta verktyg i arbetet med att uppnå
en korrekt värdering av Billerud”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef.

”Jag är otroligt glad över utmärkelsen och tar det som ett bevis på att Billeruds ökade
fokus på finansiell kommunikation uppskattas. Mitt mål att vara tillgänglig och
tydlig i kommunikationen har fördjupat relationen med kapitalmarknaden”, säger
Sophie Arnius, IR chef.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17

Sophie Arnius, IR chef, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Läs mer på: www.paperprovince.com 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ► COWI – stor order från Metso   

COWI i Karlstad har fått i uppdrag av Metso Paper Sweden AB att utföra stora delar av projekteringen för ett projekt som skall levereras till SAPPI i Sydafrika. Anläggningen ligger i Ngodwana ca 250 km nordost om Johannesburg.

Projektet togs i hård konkurrens och genom samarbete med
COWI Qatar så kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning där vi är
konkurrenskraftiga gentemot s k Low Cost Regions.

Projektet kommer att sysselsätta ett 10-tal personer både
i Karlstad och i Qatar och beräknas vara klart till sommaren .

För ytterligare information kontakta: Uno Olsson COWI AB,
Tel nr 010-8502400

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Sigma var värdar för frukostmöte om

”Öka produktiviteten med Microsoft Dynamics AX” var
temat på Compare och The Paper Province frukostmöte när nya Compare-företaget Sigma stod som värdar.

 

  
Sigma är en långsiktig affärspartner inom informationsteknologi och ett nordiskt konsultbolag med 1500 anställda.

Verksamheten bedrivs inom de två affärsområdena informationslogistik och  IT & Management. Sigma finns i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Ungern,
Ukraina, Kina, UK och USA.

I Karlstad och Karlskoga har Sigma 7 anställda som arbetar inom affärsområdet Affärssystem. Sigma tillhandahåller lösningar baserade på Microsoft-teknik och
affärssystemet Dynamics AX.

  
Sedan i våras är den här delen av Sigma ett tillskott bland Compare-företagen.

”Vi valde att bli ett Compare-företag delvis på grund av marknads föring regionalt samt för
kontaktnätet”, berättade Catarina Carlhed, affärssystemkonsult på Karlstadskontoret.
”Vi vill bli mer kända regionalt och få möjlighet att komma
ut och berätta om vilka vi är samt bredda vårt kontaktnät av både
branschkollegor och kunder.”

 

Under frukostmötet berättade Niklas Gustafsson, produktansvarig Dynamics AX för tillverkande företag på Sigma, hur ett proaktivt rollbaserat affärssystem med

Microsofts välkända gränssnitt förenklar administrationen och ger information tillsammans med Microsofts övriga produkter som Outlook, Word och excel.                                   

”Genom den utveckling som skett i Microsoft Dynamics AX så kan man nu använda affärssystemet även till proaktivt arbete”, berättade Niklas Gustafsson. ”Istället för att  skriva ut rapporter och leta avvikelser kan man automatiskt få signaler proaktivt av Dynamics AX. 

Ett exempel är obekräftade inköpsorder som Dynamics AX automatiskt kan visa istället för att inköparen skriver ut rapporter och letar” ”Dynamics AX är en helt igenom Microsoft produkt vilket också ger möjligheter att  ändra och effektivisera genom att informationen i systemet även kan nås via Outlook, sharepoint och  officeprodukterna”, sa Niklas Gustafsson

Från vänster på bilden:

Niklas Gustafsson och Catharina Carlhed

 ► Planerad försäljning av Nordic Paper avbryts

Processen för att sälja Nordic Paper, med pappersbruk i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Sverige och Greåker i Norge, har avbrutits.

Försäljningen av Nordic Paper drevs fram i början av året av riskkapitalbolaget Norgesinvestor
III, som äger 32,6 procent av bolaget. Carnegie fick i uppdrag att finna köpare, men nu har uppdraget avslutats, skriver Dagens Industri.

– Det har att göra med det ekonomiska klimatet ute i Europa och världen, kommenterar Nordic Papers VD, Jan Runo. /AA

 Läs mer på: www.paperprovince.com 

 ► levererar till Skara Energis bioenergianläggning

  Energi- och miljöteknikbolaget Opcons dotterbolag Opcon Bioenergy har tagit en order på
  leverans av maskiner för en utbyggnad av Skara Energis bioenergianläggning, Uddetorp.

Utbyggnaden som är på 8 MW förses i likhet med den befintliga anläggningen med Opcons rökgaskondensering på ca 2 MW. Rökgaskondenseringen ger en energieffektivisering med upp till 25 % genom att stora delar av den spillvärme som normalt går ut genom skorstenen återvinns, samtidigt som rökgaserna renas. När utbyggnaden är klar fördubblas bioenergikapaciteten i Uddetorp som 2010 levererade ca 45 GWh värme från ca 55 000 m3 skogsflis.

Affären är en full maskinentreprenad där Opcon ska leverera samtliga maskiner till utbyggnaden inkl. ugn, hetvattenpanna, viss hanteringsutrustning och avancerad rökgaskondensering- och rening för energieffektivisering och lägre utsläpp av bl.a. partiklar. I leveransen ingår inte rör, el eller bygg utan enbart maskiner.

Leveransen som sker under 2012 innebär en utbyggnad av Skara Energis befintliga anläggning som tidigare levererats av ett Opconbolag. Ordervärdet uppgår till ca 17 mkr.

– Vi är glada över att åter igen kunna hjälpa Skara Energi att bygga ut sin kapacitet för fjärrvärme från bioenergi och på så sätt bistå dem i sitt arbete för en bättre miljö med
lägre utsläpp, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

Opcon Bioenergy är en del av Opcons satsning på bland annat Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon Bioenergy allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och
förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund.

Under varumärket Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för
biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson,
vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Läs mer på: www.paperprovince.com 

► Sämre utsikter för Stora Enso

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänker Stora Ensos utsikter men bibehåller kreditbetyget BB.

Standard & Poors sänker Stora Ensos utsikter till stabila från tidigare positiva.
Kreditbetyget BB upprepas, rapporterar nyhetsbyrån Direkt.

De nya utsikterna motiveras av att den makroekonomiska osäkerheten lett till
svagare marknader för pappersindustrin, skriver S&P i ett pressmeddelande. Dessutom räknar kreditvärderingsinstitutet med att Stora Ensos investeringar i strategiska projekt kommer att öka, vilket kan leda till att nyckeltalen försvagas till nivåer där en uppgradering av betyget
inte är sannolikt på kortare sikt, framgår det av pressmeddelandet. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

► Norske Skog läggs ned i vår

Follum pappersbruk i Norge läggs ned permanent 31 mars 2012. Det är innebörden i ett förslag från Norske Skogs koncernledning till styrelsen.

Koncernledningens plan innebär nedläggning av Follum bruk i Hønefoss, medan driften ska
upprätthållas vid Skogn bruk utanför Trondheim och Saugbrugs bruk i Halden i
Sydnorge. Follum är den minsta fabriken Norske Skog har i Norge, och fabriken
har de högsta kostnaderna per producerat ton papper.

Norske Skogs ledning har vid flera tillfällen i år framhållit att produktionskapaciteten måste övervägas. Den nu framlagda planen är resultatet av en lång process, som även innefattat fackliga förtroendevalda.

– Norske Skog säljer mindre papper än förr, eftersom många ersätter papper med elektroniska media. Då behöver vi dessvärre inte så många fabriker längre, säger Norske Skogs VD, Sven Ombudstvedt, i ett pressmeddelande.

– För de 356 anställda vid Follum bruk, beklagar vi detta starkt, och vi ska försöka bistå så gott vi kan i den kommande fasen, säger Ombudstvedt.

Norske Skog har undersökt möjligheterna till annan verksamhet i Follum, men inte hittat någon sådan lösning. Apropå uppgifterna nyligen om att Viken Skog vill köpa Follum bruk för att fortsätta pappersproduktionen, kommenterar Sven  Ombudstvedt, att Norske Skog inte behöver fler konkurrenter och mer papper på marknaden.

– Fortsatt drift i Follum gör situationen mer vansklig för Skogn och Saugbrugs, påpekar han.

Follum har en kapacitet på 290 000 årston. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

Greenhouse öppna utbildningar:

  ▪     Kurs i Energieffektivisering vid papperstillverkning (3 dagar) 24-26 januari, 2012

 

  ▪     Kurs i Kemisk massateknik, grund (2,5 dagar) 31 januari-2 februari 2012

  För mer information och kursanmälan kontakta oss på tel. 054-24 04 90 eller info@thepackaginggreenhouse.com


  Kurserbjudande från KOMPETENSCENTRUM:

▪   
  Effektivt Ledarskap steg 1 (6 dagar) 6-7 dec., 10-11 jan. samt 14-15
  feb., 2012

▪   
  Effektivt ledarskap steg 1 i Internatform: 3-5 april sam 22-24 maj,
  2012

        Plats: Hotel Selma Lagerlöf i
  Sunne.

För mer information och kursanmälan kontakta Camilla Falck på tel. 054-24 04 91 eller via 
e-post c.falck@paperprovince.com

The Paper Province  är en ekonomisk  förening inom massa- och pappersklustret i
Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala
leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell
Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Maria Hollander, VD, på tel. 070- 621 1172 eller besök vår webb – sida: www.paperprovince.com

 

  Våra offentliga finansiärer: 

  Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga
  kommun, Grums kommun och Hammarö kommun och Karlstads universitet.

  The Paper Province

  Axel Johnsons väg 6

  652 21 Karlstad

  Tel. 054 –  24 04 60, Fax. 054 –  24 04 69

  info@paperprovince.com                                     www.paperprovince.com       
 

  Maria Hollander (VD)

  Tel. 054 – 24 04 62

  Mobil 070 – 621 11 72

  m.hollander@paperprovince.com

  Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

  Tel. 054 – 24 04 66

  Mobil 070 – 328 33 68

  k.lagerstrom@paperprovince.com

Detta händer framöver:

► Kommande internationella mässor:

        

    Paptech Finland 2012 – Wanha Satama, Helsinki,

    March 21-22, 2012

    www.paptech.com

         

    
     

             

China Paper 2012 –
    INTEX, Shanghai,

    September 10-12, 2012

    www.chinapaperexpo.cn

         

 
    
   

             

IPX India 2012 – Bombay Exhibition Centre,
    Mumbai,

    December 13-15, 2012

    www.ipxindia.com

         

 
    
   

             

IPX Russia 2013 – All-Russian Exhibition
    Center, Moscow

    April 9-11, 2013

    www.adforumworld.com

         

 
    
   

             

PulPaper 2014 – Helsinki Exhibition and
    Convention Centre, Finland,

    June 3-5, 2014

    www.pulpaperevent.com

         

 
     
 SPCI 2016 – Stockholm International Fairs,
    Sweden,

    dates to be confirmed. www.spcievent.com

         

 
    
   

     

                                           

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar