Världsunikt nätverk för barnhjärtvård till ytterligare nio sjukhus

Nyheten uppdaterades 2011-10-12 7:35

Med de nya installationerna knyts totalt 34 barnhjärtmottagningar – från i norr till Malmö i söder – samman med hjälp av bredband och videokonferensteknik. Det är ett viktigt steg för att ge alla barn med tillgång till samma medicinska kompetens och erfarenhet, oavsett var i Sverige de bor.

– Vi använder redan varje dag och har verkligen stor nytta och glädje av det. är dessutom världsunikt, det finns ingen motsvarighet i något annat land, säger Bo Lundell, överläkare och specialist i barnkardiologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Varje år föds cirka 1 000 barn med hjärtfel. En viktig utmaning för forskningen är att kunna identifiera barn med hjärtfel redan under graviditeten, för att kunna sätta in behandling omedelbart vid födseln. Forskarna arbetar också för att hitta bättre behandlingsmetoder.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan installera expertnätverket på ytterligare nio orter. Med landets experter på bara en knapptryckning bort slipper många barn med misstänkt hjärtfel resa i onödan, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för .

Hjärt-Lungfonden uppmärksammar barn med hjärtfel och samlar in pengar till forskning som kan hjälpa dem till ett bättre liv. Det är insamlingen till barnhjärtan i februari i år som nu finansierar installationen av expertnätverket Gertrud på ytterligare nio orter. Totalt knyts 34 barnhjärtmottagningar samman, från Gällivare i norr till Malmö i söder.


Bildlänk:
Barnhjärtnätet Gertrud

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift ”Barnhjärtan”

Fakta nedan:
Fakta om barnhjärtnätet Gertrud
– Hela listan över orter som ingår i barnhjärtnätet Gertrud
– Fakta om barn med hjärtfel

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Bilagor

Fakta om barnhjärtnätet Gertrud

Knyter ihop landets barnhjärtkliniker. Barnhjärtnätet ger läkarna möjlighet att dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling utan att barn eller läkare behöva resa.

Kompetens på nära håll. All medicinsk kunskap inom barnkardiologi i landet blir på ett lätt sätt tillgänglig för alla som är anslutna till systemet. Det ger en bättre patientsäkerhet.

Utvalda orter. Orterna där barnhjärtnätet är utvalda av Svensk barnkardiologisk förening. De har bland annat tittat på teknisk support och mottagningens möjlighet och behov av att använda .

Uppkopplad dator. Nätverket bygger på att det redan finns bredband på landets sjukhus. Systemet på varje ort består av en styrenhet, videokamera och två bildskärmar. Systemet gör det möjligt att bland annat titta på och diskutera snabbrörliga ultraljudsbilder av barns hjärtan.

Kostar fem miljoner. Barnhjärtnätet kostar totalt 7,5 miljoner kronor. Då ingår upphandling, inköp, installation och utbildning. Hela kostnaden för nätverket har finansierats av de gåvor som Hjärt-Lungfonden samlade in under Alla barnhjärtans månad 2010 och 2011.

Kan användas direkt. När Gertrud har installerats kan barnhjärtnätet börja användas direkt. Gertrud installeras av företaget STV Svenska Tele & Video Konsult AB.


Hela listan över orter som ingår i barnhjärtnätet Gertrud

Under våren och sommaren har sjukhus på 25 orter över hela landet kopplats samman i barnhjärtnätet Gertrud:

Orterna är Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Huddinge, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Uppsala, Skövde, Solna, Stockholm, Umeå, Sundsvall, Visby, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

Nu installeras Gertrud även på följande nio orter:

Borås, Gällivare, Helsingborg, Hudiksvall, Malmö, Norrköping, Trollhättan, Västervik och Örnsköldsvik.

Fakta om barn med hjärtfel

Olika typer av hjärtfel. Medfödda hjärtfel kan till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet för att hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsådern eller kroppspulsådern sitter på fel plats.

Tusen barn om året. Varje år föds 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Det motsvarar en av hundra .

Allt fler överlever.
På 1960-talet var överlevnaden cirka 60 procent. I dag överlever mer än 95 procent.

Hjärtat stort som en valnöt. Många hjärtebarn opereras redan när de är nyfödda och hjärtat är då inte mycket större än en valnöt.

Alla hjärtfel upptäcks inte. Varje månad lämnar 2-3 nyfödda barn BB med ett allvarligt hjärtfel som inte har upptäckts.

Tidig upptäckt viktigt.
För att kunna sätta in behandling i tid bör hjärtfelen upptäckas så tidigt som möjligt: under graviditeten, på BB, i barnhälsovården eller i skolhälsovården.

Hjärtfelen är en gåta. I dag vet inte forskarna varför vissa barn drabbas av hjärtfel och andra inte. Det behövs mer forskning kring vad som orsakar medfödda hjärtfel.

Övergripande mål. Hjärt-Lungfondens mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel. I februari varje år, under Alla barnhjärtans månad, står barn med hjärtfel i fokus och fonden samlar in pengar till forskning som kan hjälpa dem till ett bättre liv.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar