Vårdvetenskapen öppnar för alternativmedicinen

Nyheten uppdaterades 2011-05-24 12:20

Professorn i vårdvetenskap, , vill försvara alternativmedicinen och ser den gärna som ett komplement till , men hon vill inte släppa in vilken slags som helst, utan bara de seriösa utövarna.

Hur man skall välja ut vilka som är seriösa nog är oklart, eftersom Dahlberg inte vill ställa samma sorts beviskrav för alternativmedicinska behandlingars effekt som vi idag ställer på skolmedicinen. Detta är förstås helt orimligt, och det är anmärkningsvärt att en professor vid ett svenskt kan argumentera för att akupunktur och antroposofisk inte skulle kunna utvärderas naturvetenskapligt för att de ”ingriper i mera generella processer, som ökar patientens egen kroppsförmåga att ställa tillrätta sjukdomsprocesser”.

Om man inte kan mäta och statistiskt belägga att en metod hjälper kroppen att läka, hur vet man att metoden fungerar, att det inte bara är placeboeffekt?
Dahlberg nämner inte handpåläggning i sitt debattinlägg, men förmodligen är det en behandling som hon anser seriös. I varje fall var Karin Dahlberg examinator när vårdhögskolan i Borås godkände healande sjuksköterskan och vårdpolitikern Gun Moss Bjerlings 10-poängs uppsats om .

I sammanfattningen konstaterades att ”healing inom omvårdnad kan förklaras med , respektive , omvårdnadsteorier och att även kvantfysiken kan ge en ökad förståelse för healing”. Att blanda in kvantfysik är förstås ren gallimatias, och det verkar alltså inte spela någon roll om det som godkänns vid högskolan är rimligt bara man kan citera .

Tyvärr är inte detta en isolerad företeelse, utan en glidning mot låtsasvetenskap verkar ske här och var på högskolor och universitet, ofta just inom vårdvetenskap. Borås har den pågående forskningen med inom intensivvården.
I undervisades blivande sjuksköterskor i att känna patienters aura med healing touch. Vid KI och tas den absurda kraniosakralterapins teorier på fullt allvar. Mittuniversitetet planerade en utbildning i alternativmedicin för sjuksköterskor som skulle ledas av en universitetsadjunkt som på sidan driver ett bolag där hon säljer shamanbehandling via telefon.

Skolmedicinen fungerar inte alls felfritt, men det sker nu ansträngningar att basera diagnostik och behandlingsmetoder mer på vetenskap och mindre på tyckande; evidensbaserad medicin har långsamt börjat få genomslag. Vi måste använda naturvetenskapliga metoder för att ta reda på vad som är sant, vilka behandlingar som är mest verksamma och ger minst biverkningar.

Utgående från så bra kunskap som möjligt får man sedan fatta värdegrundade beslut där nytta skall vägas mot kostnad och knappa resurser fördelas. Att ge till alternativ låtsasmedicin vore slöseri.

Mats Reimer

i och bloggare på Dagens Medicin

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar