Vården kan komma med buss

Nyheten uppdaterades 2012-02-11 8:00


Publicerad i dag 07:18är en utmärkt idé. Det är moderater och socialdemokrater i landstinget överens om. När det gäller mer pengar till i utsatta områden är enigheten inte lika glasklar.
– Vi borde lära av Göteborg och Skåne och åka ut till folk. Jag har länge krävt uppsökande verksamhet och kallelser, till exempelvis , som inte är så byråkratiska, säger Dag Larsson (S).

– Bussar för screening av - och underlivscancer är ett mycket intressant och spännande förslag, och del i ett kommande batteri av konkreta åtgärder mot ojämlikheten i vården, säger biträdande hälso- och Lars Joakim Lundquist (M).Han hoppas också att den från nyåret slopade patientavgiften för mammografi ska ge resultat.

Men Dag Larsson anser att det behövs mer resurser, att måste förstärkas i de områden där fetman ökar och många röker.

– Primärvården har ett uppdrag att ställa frågor om levnadsvanor, men det räcker inte. Vi kan inte nöja oss med att bara konstatera problemet utan måste hjälpa till att bekämpa rökning och övervikt, det är enorma skillnader mellan olika kommuner och stadsdelar i länet, säger Dag Larsson.

Primärvården får redan i dag öronmärkta extrapengar för att sjuksköterskorna ska ha hälsosamtal och med patienterna, enligt Lars Joakim Lundquist.

– Vi vet ännu inte vad det har gett för resultat, det är nytt från förra året, säger han.

Det stora problemet, menar Dag Larsson, är att dödligheten i cancer direkt med om patienten är fattig och lågutbildad, och att primärvården inte är rustad för det.

– Dels beror det på dåligt preventivt arbete, dels på att du lättare får tillgång till nya mediciner om du är rik och välutbildad. Personalen måste arbeta mer utifrån patientens behov, säger han.

Lars Joakim Lundquist svarar att en av nya Regionalt uppgifter är att kartlägga de regionala skillnaderna i länet.

– Chefen Roger Henriksson har i uppdrag att lägga fram en cancerplan under våren, med huvudtemat jämlik och jämställd vård, säger Lundquist.


Källa: DN.se - Nyheter - Senaste nytt

Lämna gärna en kommentar