Vad ville Novo Nordisk med Predictive och A1chieve?

Nyheten uppdaterades 2012-06-15 16:14

Under studietiden jobbade jag en sommar på ett läkemedelsföretags marknadsavdelning. Det var ett roligt och lärorikt jobb för en blivande apotekare om än senare omsadlad till medicinjournalist. Inte minst gav det inblickar i hur den kommersiella läkemedelsindustrin arbetar.

Jag minns till exempel de bedömningsgrunder man använde för vilka olika läkemedelsstudier…

Källa: Dagens Medicin

Lämna gärna en kommentar