Utländska aktörer pressar ner svenska transportpriser

Nyheten uppdaterades 2012-03-22 7:32

Om våra inhemska transportörer kunde konkurera på lika villkor behöver ingen höjas och vi skulle få med kortare och därmed miljövänligare transporter som följd, skriver Thorwald Fransson, .

Hörde i torsdags spridda delar av Radio Kronobergs inslag om varför inte en sålde den lokala charkfabrikens produkter.
Olika personer intervjuvades i programmet om orsaken till detta. En representant för Naturvårdsverket menade på att transporterna inom Sverige är alldeles för billiga och då resulterar detta i logistiklösningar med ett fåtal centrallager med långa inleveransvägar och därmed långa distributionsvägar som följd. Hans medicin mot detta var att vi måste höja skatt på diesel och införa vägskatter typ Tyskland (antar han menar deras transiteringsavgifter för genomgående trafik) för att skapa dyrare transporter och därmed ett incitament för kortare transporter.
Anledningen till låga transportpriser i Sverige är inte som Naturvårdsverkets representant tror utan beror i stor utsträckning på utländska aktörer som kommer in i landet och kör och dessa aktörer är orsak till att priserna pressas.
Hur kan dessa då ha lägre kostnader än svenska transportörer och därmed pressa priser? Jo, bland annat av följande skäl:
Följer inte lagenliga arbets- och körtider (de saknar elektroniska färdskrivare, använder ”gamla” färdskrivarkorten som kan manipuleras)
För in tankbilar med billig och ej miljövänlig diesel till sina ”depåer” i Sverige för av sina fordon
Ofta icke trafikdugliga fordon (se bara när de slirar av färjorna i Ystad och Trelleborg om det är två centimeter snö).
Brister i lastsäkring (saknar ofta utrustning för detta).
Ö på fordonen.
Chaufförer som ej har utbildning i transporter av ”Farligt gods”.
Polisen gör så gott de kan för att stoppa en del av detta men saknar stöd från berörda myndigheter. När en svensk lastbil blir stoppad i till exempel Tyskland med brister i trafiksäkerhet få den stå kvar tills åkeriet klarat av sina förhavanden med tyska myndigheter. Svenska åklagaremyndigheter släpper utan åtgärd fordon som stoppas i Sverige.
Om våra myndigheter tog tag i detta problem så att våra inhemska transportörer kunde konkurera på lika villkor behöver ingen dieselskatt höjas och vi skulle få representativa transportpriser med kortare och därmed miljövänligare transporter som följd. Vår inhemska finge bättre förutsättningar att bli ännu bättre, bra idag men bli ännu bättre.
Ett problem för vår handlingförlamade regering att lösa. Jobbskatteavdrag är väl lättare att hantera.
Thorwald Fransson

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar