Tyska Thüringen vill nå svenska underleverantörer

Nyheten uppdaterades 2012-03-21 12:14

Många svenska företag lockas av den tyska köpkraften och den konkurrenskraftiga industrin. För svenska företag som planerar etablera sig i Tyskland erbjuds finansiellt stöd i vissa regioner. På torsdag den 22 mars arrangerar ett seminarium i Värnamo i syfte att attrahera svenska företag till östtyska delstaten Thüringen mitt i Tyskland.

Regionen är känd för sina kluster inom  - och plastindustrin, medicinteknik samt andra teknikintensiva branscher. I Thüringen ligger till exempel en av världens mest produktiva Opel-fabriker. Bland de 500 företag inom finns även andra kända företag som BMW och . Många levererar till bilindustrin både i och utanför Thüringen (till bland andra Volkswagen, Porsche och Audi).

Även plastindustrin har med 400 företag och namn som ContiTech, Fagerdala Automotive, Akzo Nobel, Plastic Omnium Automotive ett starkt fäste i regionen.  Andra viktiga branscher med många potentiella kunder är optiska/fotoniska branschen, medicinteknik, och teknikföretag. Svenska företag som redan är etablerade i Thüringen är Sandvik, Ikea, SCA Packaging och Assa Abloy.

För svenska företag som vill etablera sig i Thüringen finns det möjlighet att få finansiell hjälp. Beroende på bransch och kan man få stöd med upp till 50 procent av investeringsbeloppet för bland annat byggnader, maskiner och utrustning. 

Programpunkter den 22 mars:

  • Möjlighet Tyskland – Affärschanser, förutsättningar och etableringssätt (Tysk-Svenska Handelskammaren)
  • Thüringen – Din region för produktion, innovation och logistik (LEG Thüringen) Branschexempel: plastindustri, automotive, teknikföretag (LEG Thüringen)
  • Juridiska förutsättningar och finansiellt stöd vid en etablering i Thüringen (Tysk-Svenska Handelskammaren och LEG Thüringen)

För mer information, kontakta , Tysk-Svenska Handelskammaren, på telefon 08-665 18 15, eller per e-post anne.geitmann@handelskammer.se.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar