Tungmetaller i barnmat hälsorisk

Nyheten uppdaterades 2013-01-23 9:27

Viss barnmat innehåller arsenik, bly och kadmium. Halterna överstiger inte de lagstiftade värdena, men kan ändå innebära en hälsorisk för småbarn. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny rapport där 92 olika livsmedel för barn har analyserats. Däribland , gröt, välling, och livsmedel för speciella medicinska ändamål, som .

Källa: Helsingborgs Dagblad: Nyheter

Lämna gärna en kommentar