Test kan avslöja kol i tidigt skede

Nyheten uppdaterades 2011-08-18 14:00

är en lungsjukdom som inom tio år väntas vara den tredje största dödsorsaken i världen. att en majoritet av vårdcentraler har rätt utrustning görs det för få tester, skriver Bengt Hagstedt.

Närmare 53 000 personer i Västra Götaland beräknas ha kol och vården upptäcker bara vart femte fall, vilket milt utryckt kan betecknas som en medicinsk skamfläck. Hjärt- och lungsjukas länsför-ening har i flera år krävt att vården måste bli bättre på att upptäcka kol i tid, men trots detta är fortfarande över 80 procent av alla patienter utan diagnos. I Västra Götalands fall innebär situationen att 44 000 personer bär på en dödlig sjukdom utan att veta om det.

Kol är en lungsjukdom som inom tio år väntas vara den tredje största dödsorsaken i världen. kan inte botas, men sjukdomsförloppet kan bromsas upp om den upptäcks i tid med hjälp av rökstopp, medicin och träning. Kol är en av våra största folksjukdomar och kvinnor drabbas hårdast. Det finns till exempel klara indikationer på att kvinnor med kol dör tidigare än män med .

Antalet kvinnor som dör i lungsjukdomen kol har ökat med 28 procent på tio år, antalet män som dör i kol har minskat med nio procent. Detta visar ny statistik från Socialstyrelsen.
Att kol ökar kraftigt bland kvinnor idag är ett resultat av att många började röka på 60- och 70-talet. Alla som drabbas av kol har dock inte rökt – dålig arbetsmiljö och luftföroreningar är också riskfaktorer.

Kol är den i särklass vanligaste tobaksrelaterade sjukdomen, oftast beroende på rökning. Utan behandling innebär sjukdomen att lungkapaciteten långsamt avtar, något som till slut kan kräva kontinuerlig syrgasbehandling.

Det är varken dyrt eller svårt att diagnostisera kol. Det enklaste sättet att upptäcka sjukdomen är att mäta lungfunktionen med ett spirometritest. Men trots att en majoritet av vårdcentraler har rätt utrustning görs det alldeles för få tester. Många får därför inte diagnos förrän delar av lungorna redan är förstörda.

Hjärt- och lungsjukas förening i Västra Götaland anser att det är hög tid att vården tar sitt ansvar och erbjuder spirometritester rutinmässigt till alla över 45 som röker eller har rökt. Men trots att de flesta vårdcentraler idag har en spirometer är det många patienter med kända riskfaktorer som ej erbjuds en sådan undersökning som borde vara lika obligatorisk som blodtrycksmätning.

Det är alldeles för många patienter som skickas hem med astmamediciner eller penicillin för sina besvär. Det medför att man missar att inleda en behandling som kan stoppa den vidare sjukdomsutvecklingen.

Bengt Hagstedt

ordförande Hjärt- och lungsjukas länsförening Västra Götaland

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar