Nyheter om vårdhygien

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar vårdhygien:

Liselott, 55, dog av fruktade bakterien >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 10:38

Bara två veckor tidigare hade Liselott, 55, diagnostiserats med cancer, men det var inte kräftan som tog hennes liv. Hon var en av de två leukemipatienter som smittats av en multiresistent bakterie vid universitetssjukhuset i Lund. – Hade det inte varit för den här bakterien hade…

Liselott, 55, dog av den fruktad bakterien >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 9:56

Bara två veckor tidigare hade Liselott, 55, diagnostiserats med cancer, men det var inte kräftan som tog hennes liv. Hon var en av de två leukemipatienter som smittats av en multiresistent bakterie vid universitetssjukhuset i Lund. – Hade det inte varit för den här bakterien hade…

Anmäl dig till SMI-dag om vinterkräksjuka >

Nyheten uppdaterades 2012-02-22 11:52

För att sammanfatta kunskapsläget kring diagnostik, epidemiologi och prevention av Calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka, inbjuder Smittskyddsinstitutet till en SMI-dag i ämnet. Dagen riktar sig till läkare och sjuksköterskor aktiva inom vårdhygien och smittskydd, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt andra intresserade inom vård och omsorg.