Nyheter om vårdas

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar vårdas:

Fler apatiska flyktingbarn >

Nyheten uppdaterades 2011-11-23 14:20

Antalet apatiska flyktingbarn ökar på nytt på landets sjukhus. Det skriver Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri i ett brev till Socialstyrelsen. Enligt Dagens Medicin vårdas återigen asylsökande barn på barn- och ungdomspsykiatriska kliniker runtom i landet för symtom av djup uppgivenhet och stark motorisk påverkan. — Precis samma sak upprepas igen.

Cancersjuka blir utan slutsamtal >

Nyheten uppdaterades 2011-11-09 13:39

Sex av tio cancerpatienter som vårdas i livets slutskede får inte ett slutsamtal, skriver Dagens Medicin. Vid ett sådant samtal berättar läkaren att cytostatikabehandling inte är meningsfull att ge längre och att målet i stället är att ge lindrande behandling.