Nyheter om välfärdssjukdomar

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar välfärdssjukdomar:

2,4 miljoner i stöd till forskning >

Nyheten uppdaterades 2013-08-13 14:41

Dr Per Håkanssons stiftelse i Eslöv har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. Priserna har varierat mellan 200 000 och 600 000 kronor. I år är den totala prissumman 2,4 miljoner kronor. Fem kvinnliga och en manlig forskare får motta stöd till sin forskning inom…

Fetma allt större globalt hälsogissel >

Nyheten uppdaterades 2013-01-05 9:50

Under jul- och nyårshelgerna har en närmast monumental genomlysning av det globala hälsoläget publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. 486 forskare vid 302 institutioner i 50 länder har tillsammans samlat in 650 miljoner olika data som tillsammans ger det bästa försöket hittills att heltäckande beskriva hur sju miljarder människor i 187 länder egentligen mår. […]