Nyheter om utvecklingsarbete

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar utvecklingsarbete:

Dags för höstens museilektioner >

Nyheten uppdaterades 2013-08-13 12:22

I Göteborg har Kulturförvaltningen sedan början av 2000-talet gett tiotusentals barn och unga möjlighet att få ta del av museilektioner på Göteborgs Konsthall, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Stadsmuseum, Naturhistoriska museet, Världskulturmuseet, Botaniska trädgården, Röda Sten, Emigranternas hus och Medicinhistoriska…

Psykiatrins fortsatta utveckling >

Nyheten uppdaterades 2012-02-16 12:58

Vuxenpsykiatrin i Västerbottens läns landsting har granskats av Anders Berntsson, överläkare i psykiatri. Den oberoende genomlysningen är beställd av landstingsdirektören som ett led i Projekt balans med fokus på kvalitet, produktivitet och kostandseffektivitet sett i ett nationellt perspektiv. Resultatet från rapporten har analyserats och värderats. Några viktiga utvecklingsområden är den framtida organisationen för psykiatrin i […]