Nyheter om torbjörn kronander

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar torbjörn kronander:

Sectras delårsrapport maj – juli 2013: Sectra i topp i amerikansk undersökning om kundnöjdhet >

Nyheten uppdaterades 2013-09-10 8:03

Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) placerades under första kvartalet i den absoluta toppen i den amerikanska organisationen KLAS oberoende kundnöjdhetsmätning i USA. Sectra ökade orderingången med 113,2 procent till 247,7 Mkr (116,2). Framgångsrik försäljning…

Sectra: Rättelse av publicerat pressmeddelande avseende ändring av antalet utestående aktier under augusti månad >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 15:03

Idag den 30 augusti klockan 08:30 publicerade Sectra AB (publ) ett pressmeddelande avseende ändring av antal utestående aktier i augusti. Tyvärr innehöll den svenska versionen av det publicerade pressmeddelandet felaktiga uppgifter avseende antalet utestående A-aktier. Det rätta antalet A-aktier vid augusti månads utgång ska vara 2 620 692 stycken. Linköping…

Nytt tillväxtmål för Sectra >

Nyheten uppdaterades 2013-05-28 8:06

Styrelsen i IT- och medicinteknikföretaget Sectra har fastställt ett nytt tillväxtmål för bolaget. Det är en konsekvens av att Sectra verkar på marknader i snabb förändring där leveransernas karaktär förändras och renodlas.   Styrelsens beslut innebär att Sectra fortsätter att prioritera ökad vinst men också tydliggör att vinsttillväxt är viktigare för…

Sectra inleder forskningssamarbete med amerikanskt universitetssjukhus >

Nyheten uppdaterades 2011-10-25 9:08

Sectra har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med ett universitetssjukhus i Cleveland, USA.  Syftet med samarbetet är att vidareutveckla produkter och lösningar för medicinsk bildhantering som ska förbättra vårdkvalitén, minska vårdkostnader och öka produktiviteten. – Det här är vårt första forsknings- och utvecklingssamarbete med ett stort amerikanskt universitetssjukhus, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet. […]