Nyheter om tillsynsmyndighet

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar tillsynsmyndighet:

Oförsäkrade vårdanställda kvinnor >

Nyheten uppdaterades 2012-02-21 9:07

SVT visade den 2 februari Dokument Inifrån med rubriken ”De oförsäkrade” Programmet visade hur svårt det är för vårdanställda kvinnor att få sina arbetsrelaterade skador godkända som arbetsskador. Ofta ses inte ens direkta olyckor som arbetsskador, och det har jag personlig erfarenhet av.I mitt fall handlar det om en svår nervskada som jag fick vid […]

Svar om PIP-implantat >

Nyheten uppdaterades 2012-01-19 8:33

Frågorna är många – nedan presenteras svar om PIP-implantat. Vad gör Läkemedelsverket och vad gör Socialstyrelsen? Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har ett delat ansvar i den här frågan. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för de medicintekniska produkterna, i det här fallet bröstimplantaten, och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och användningen av de medicintekniska produkterna. De båda […]

För hög morfindos Lex Maria anmäls >

Nyheten uppdaterades 2012-01-05 10:09

Skånes universitetssjukhus Lex Maria anmäler att en patient fick för hög dos morfin när han behandlades. Patienten fick inga bestående men av händelsen. Patienten behandlades vid sjukhuset i Malmö. Han hade svår smärta och fick morfin intravenöst. Morfinet gavs via en pump. Denna ställdes in fel och under två timmar får patienten dosering som skulle […]