Nyheter om tidigt

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar tidigt:

Forskningsmiljarder rinner ut i sanden >

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 15:12

Var finns 2000-talets motsvarigheter till pacemakern, strålkniven och Losec? Frågan är relevant eftersom vi årligen satsar flera miljarder på så kallad Life Science (medicinteknik, läkemedel, diagnostik och biotekniska verktyg). Bara inom Stockholm-Uppsala-regionen är siffran varje år cirka 8,5 miljarder. Men mindre än en procent avsätts för att omvandla forskningsresultat till nya produkter. Därför är resultatet […]

Tidigare uppptäckt av Skellefteåsjukan kan vara möjlig >

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 13:00

Förhöjda temperaturtrösklar för kyla och värme vid så kallad kvantitativ sensorisk testning, ett test för att utröna om en person har normal funktion på tunna nervtrådar, kan vara ett tidigt tecken på transtyretin-amyloidos, mera känt som ”Skellefteåsjukan”. Det skriver Victoria Heldestad i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 13 januari. QST (Quantitative Sensory Testing) […]

Wessner tillbaka med ny ork och energi >

Nyheten uppdaterades 2011-10-08 6:53

Tidigt förra säsongen fick Daniel Wessner problem med orken. Det tog månader innan läkarna hittade felet – astma. – Sedan tog det ju ett bra tag innan medicinen började verka fullt ut så förra säsongen var ganska tung, säger Boforscentern.