Nyheter om tfn 070 202

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar tfn 070 202:

Medicinhistoriskt museum i Helsingborg blir kvar i Gamla Barnsjukhuset >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 15:26

Ett generöst erbjudande till Region Skåne i samband med försäljningen av Gamla Barnsjukhuset Helsingborg innebär fortsatt medicinhistorisk museiverksamhet i byggnaden. Ett samverkansavtal avseende Medicinhistorisk verksamhet i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg, har tecknats mellan Region Skåne, köparen av byggnaden V. Svensson och Helsingborgs medicinhistoriska förening. I samband…