Nyheter om smer

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar smer:

Centern säger ja till surrogatmödraskap >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 8:38

Regeringen har – efter långa diskussioner – beslutat att ”förutsättningslöst” utreda om surrogatmödraskap utan vinstintresse ska tillåtas i Sverige eller inte. – Det är inget enkelt sätt att skaffa barn på och det väcker många frågor, både medicinska och etiska. Därför är direktivet utformat så att vi vill ha en allsidig belysning av för- och […]

Indisk surrogatmor dog – norska staten stäms >

Nyheten uppdaterades 2013-08-01 18:18

Publicerad i dag 18:58 Indiska…

RFSL: Välkomnar utredning, men vissa lagändringar borde genomföras omgående >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 15:17

RFSL välkomnar att regeringen idag givit en särskild utredare i uppdrag att utreda hur ofrivilligt barnlösa enklare ska kunna bli föräldrar. RFSL menar dock att en av de frågor som ska utredas, den om att ge ensamstående möjlighet till assisterad befruktning inom sjukvården, är så pass okomplicerad att lagändringar hade kunnat föreslås utan att vidare […]