Nyheter om slutenvården

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar slutenvården:

Ett urval fall de senaste åren >

Nyheten uppdaterades 2013-09-10 5:10

Publicerad i dag 06:00 …

Läkare larmar om underbemanning >

Nyheten uppdaterades 2013-06-17 5:42

Svårt underbemannade och i primärvården en arbetsmiljö med otrivsel, stress, utbrändhet och begränsade möjligheter till fortbildning. Så beskriver Kronobergs läkarförening och distriktsläkarförening sina kollegors…

Män löper större risk för självmord >

Nyheten uppdaterades 2013-06-06 12:56

Publicerad i dag 13:34 Det är stora…

Svenska ungdomar mår allt sämre >

Nyheten uppdaterades 2013-05-27 10:59

De yngre barnen mår bra i Sverige men 15-åringarna mår sämre än i jämförbara västländer och allt fler 16–24-åringar får vård för psykiska problem. Det visar en stor studie från Socialstyrelsen som publiceras i dag Bland 18–24-åringarna ökar diagnoserna depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. Gruppen står också för den största ökningen inom den psykiatriska slutenvården. Spädbarn…

Verksamhetschef lämnade i protest mot neddragningar >

Nyheten uppdaterades 2011-10-18 6:34

Att minska antalet slutenvårdsplatser i vuxenpsykiatrin kommer att bli svårt. Det menar den nyligen avgångna verksamhetschefen Solveig Svensson. Hon kunde inte tänka sig att leda kliniken vidare under de premisser som nu gäller. I slutet på förra veckan skickade 18 enhetschefer, överläkare och medicinskt ledningsansvariga läkare inom vuxenpsykiatrin ett protestbrev där de slår fast att […]