Nyheter om Skåne

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar Skåne:

Medicinhistoriskt museum i Helsingborg blir kvar i Gamla Barnsjukhuset >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 15:26

Ett generöst erbjudande till Region Skåne i samband med försäljningen av Gamla Barnsjukhuset Helsingborg innebär fortsatt medicinhistorisk museiverksamhet i byggnaden. Ett samverkansavtal avseende Medicinhistorisk verksamhet i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg, har tecknats mellan Region Skåne, köparen av byggnaden V. Svensson och Helsingborgs medicinhistoriska förening. I samband…

Region Skånes expertlista för sommaraktuella ämnen >

Nyheten uppdaterades 2013-06-24 9:44

Region Skånes expertlista för sommaraktuella ämnen riktar sig till dig som är journalist. Här finns kontaktuppgifter till experter inom en rad områden som kan bli aktuella under sommarmånaderna. Likaså hänvisning till mer information om vanliga åkommor och vad man kan göra själv.Du kan förstås också alltid vända dig till Region Skånes pressjour med frågor – […]

Region Skåne överklagar Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande >

Nyheten uppdaterades 2013-02-06 18:36

Region Skåne har idag fått ett vitesföreläggande kring arbetsmiljön på akutmottagningar vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Detta trots att Region Skåne redovisat en omfattande åtgärdsplan för Arbetsmiljöverket. För andra veckan i rad pågår projektet Akuta vårdflöden som ingår i planen med att lösa problemen. Situationen på akutmottagningarna…

Region Skåne utreder omfattning och kostnader för fallolyckor >

Nyheten uppdaterades 2013-01-18 8:41

Bland skadehändelserna utgör fallolyckor den största andelen och är även den typ som är bland dem som ökar snabbast. Det står också klart att äldre patienter dominerar skadestatistiken för fallolyckor. De flesta olyckorna sker i det egna boendet och kan ofta relateras till samverkande orsaker kopplade till medicinering, försämrad syn och/eller…

Mykoplasma bröt sannolikt minskande antibiotikatrend i Skåne >

Nyheten uppdaterades 2012-02-02 11:26

Under 2011 ökade förskrivningen av antibiotika i Skåne något, från 450 recept per 1000 invånare jämfört med 410 under 2010. Under kvartal 2 och 3 sågs en minskning, men en signifikant ökning skedde under sista kvartalet. Denna ökning beror till stor del på en ökad förskrivning till äldre barn och vuxna av doxycyklin och makrolider, […]

Förebyggande fotvård ger goda resultat för skånska diabetiker >

Nyheten uppdaterades 2012-01-24 10:40

Skånska diabetiker får en god fotvård och visar fina resultat vad gäller blodtryck och blodfetter, men alldeles för många röker. Det framgår av en jämförande rapport som Socialstyrelsen har tagit fram. Socialstyrelsen har jämfört diabetesvården i landstingen runt om i landet. Av rapporten, som presenterades igår, måndag den 23 januari, framgår att Skåne ligger bra […]

Politiker möter sjukvården på seminarium om sällsynta diagnoser >

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 18:20

Under rubriken Nationella medicinska center, en förutsättning för jämlik vård? samtalar Catharina Blixen Finecke och Mats Eriksson landstingsråd i Skåne respektive Halland den 8/12 på Pufendorfinstitutet i Lund med företrädare för patienter och vårdgivare. Diskussionen avslutar ett halvdagsseminarium som arrangeras av Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Genetiska kliniken, Labmedicin Skåne. Seminariet är en av […]

Presskonferens om kostnadsminskningar flyttad till 15.15 >

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 16:09

Pressmeddelande 2011-12-05 15:25 Presskonferensen vid Skånes universitetssjukhus i morgon tisdag är flyttad till klockan 15.15. Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Seminariet, Lasarettsgatan 40, Rektorsexpeditionen, entréplan, korridor C. Kategorisering Ämnen: Hälso-, sjukvård, Hälso-, sjukvård, Hälsa, sjukvård, läkemedel, Medicin, läkemedel Regioner: Lund, Malmö, Skåne

Privata vårdcentraler vill ha mer >

Nyheten uppdaterades 2011-10-17 8:24

De privata vårdcentralerna i Skåne fruktar en ökad arbetsbelastning och vill därför ha mer betalt av Region Skåne. — Ska vi svara upp mot allmänhetens medicinska behov, så är det en sak. Ska vi svara upp mot allmänhetens servicebehov, så kan det faktiskt vara ett lite större åtagande, säger Jaan Timoleon, ordförande för Vårdföretagarnas regionala […]

ADHD kräver resurser >

Nyheten uppdaterades 2011-08-14 22:49

Allt fler barn tar tunga mediciner mot ADHD. I Skåne har antalet barn som medicineras fördubblats under en femårsperiod. Samtidigt har skolans möjligheter att erbjuda extra omsorg och stöd till barn med diagnosen minskat. Sambandet är enligt nya forskningsrön tydlig och därför bör situationen betraktas som lika mycket en politisk och ekonomisk som medicinsk utmaning. […]