Nyheter om sjukvårdhuvudmännen

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar sjukvårdhuvudmännen:

Förslag om koncentration av viss cancervård >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 11:53

Delar av vården för ovanliga cancersjukdomar bör koncentreras till färre sjukhus än idag. Det stärker förutsättningarna att höja kompetensen för till exempel avancerad kirurgi och annan specialiserad behandling och ger patienter med ovanlig och svårbehandlad cancer mer jämlik tillgång till god och säker vård. …